Koneckie dni profilaktyki

              Profilaktyka odgrywa bardzo ważną rolę w wychowaniu uczestników OHP. Doskonalenie aktywnych i zaangażowanych postaw młodzieży pomaga w przygotowaniu do odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło współpracę w ramach „Koneckich Dni Profilaktyki” z 13-5 HP w Końskich, powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Końskich, Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i pedagogami szkolnymi. Spotkania  organizatorów mają na celu jak najszersze dotarcie z fachową wiedzą do młodzieży koneckich szkół. W dniu 11 maja uczestnicy 13-5 HP w Końskich brali udział w spotkaniu z księdzem Dariuszem Jarlińskim dotyczącym szkodliwości środków psychoaktywnych. Ksiądz bardzo ciekawie opowiadał o działaniu i leczeniu osób uzależnionych, uczestnicy poznali mity i prawdy o działaniu narkotyków. Na koniec spotkania kadra i uczestnicy wspólnie modlili się za zmarłych, którzy przegrali walkę z nałogiem.

Autor tekstu i zdjęć: Monika Jedynak

Fot 1-3 Spotkanie proflaktyczne