KOMISJA REKRUTACYJNA I KURS – WSPIERAMY NASZYCH WYCHOWANKÓW

W dniu 02.07.2020 r. w siedzibie 13-3 Hufca Pracy w Kielcach Uczestnicy wzięli udział w indywidualnych konsultacjach z doradcami zawodowymi z MCK Opatów oraz MCK Sandomierz, które miały na celu ocenę predyspozycji zawodowych oraz potrzebnych umiejętności ukierunkowanych na wykonywanie zawodu magazynier.

Następnie odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej do udziału w szkoleniu „Magazynier wraz z obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podest wraz z ładunkiem”. Do szkolenia zakwalifikowano 5 uczestników 13-3 HP Kielce, którzy chcą zdobyć atrakcyjne kwalifikacje na rynku pracy.

Po zakończeniu pracy komisji odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym uczestniczyli: Komendant 13-3 HP Kielce, Specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM Kielce, Doradcy zawodowi z Opatowa oraz Sandomierza, Uczestnicy zakwalifikowani na kurs oraz przedstawiciel ze strony realizatora – Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Zostały omówione szczegóły dotyczące realizacji szkolenia, zasad egzaminów UDT, frekwencji na zajęciach oraz wszelkie kwestie organizacyjne.

Jesteśmy przekonani, że udział w kursie umożliwi wychowankom OHP  lepszy start na rynku pracy.

Tekst: Monika Grądek

Zdjęcia: Katarzyna Strąk