KOLEJNY KURS ZAWODOWY DLA UCZESTNIKÓW KIELECKIEGO HUFCA

W dniu 06.07.2020 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przy ul. Śląskiej rozpoczął się kurs dla uczestników kieleckiego Hufca Pracy pozwalający zdobyć kwalifikacje: „Magazynier wraz z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podest wraz z ładunkiem”.

W szkoleniu bierze udział 5 naszych uczestników, którzy chcą zdobyć kwalifikacje poszukiwane obecnie na rynku pracy. O godz. 7:00 wszyscy uczestnicy kursu byli już w sali wykładowej, gotowi do szkolenia.

Zajęcia rozpoczęto omówieniem spraw organizacyjnych oraz szczegółowym przedstawieniem ich harmonogramu. Jak wskazał przedstawiciel ze strony realizatora – ZDZ w Kielcach, podczas łącznie 100 godzin kursu zostaną zrealizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne, które bezproblemowo pozwolą uczestnikom zdać egzamin i uzyskać założone kwalifikacje.

Jesteśmy przekonani, że udział w kursie umożliwi nam lepszy start na rynku pracy – podkreślali w rozmowie wychowankowie kieleckiego OHP.

Tekst: Jacek Klamka

Zdjęcia: kadra wychowawcza 13-3 HP Kielce