„JESTEŚMY DZIEĆMI POKOLEŃ POLAKÓW”

1 lipca 2020 r. w Końskich odbyła się inauguracja Obchodów 40-lecia „Solidarności”. W uroczystości wziął udział Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach, pan Jacek Sabat wraz z kadrą kierowniczą i wychowawczą ŚWK OHP w Kielcach.

Wystawę plenerową „Tu rodziła się Solidarność” uroczyście otworzył Waldemar Bartosz, Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. W historii minionych wydarzeń wprowadził zgromadzonych gości dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki.

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX wieku na świecie. W sierpniu 1980 r. na skraju sowieckiego imperium narodził się wielki, pokojowy ruch, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak.

Została przypomniana historia masowych buntów robotników latem 1980 r. na ziemiach Polski, a przede wszystkim na ziemi świętokrzyskiej. W ówczesnym woj. kieleckim, w lipcu 1980 r. zastrajkowali pracownicy trzech zakładów pracy, w sumie 170 osób, a na początku sierpnia protesty odbyły się w Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim.

 Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy, której ekspozycja mieści się w Parku Miejskim w Końskich.

Czas minął na rozmowach z działaczami „Solidarności”, na wspomnieniach, które są ważną i żywą lekcją historii dla wszystkich młodych Polaków.

 

Tekst i zdjęcia: Agata Włodarczyk