IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

              W Starachowicach, w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyła się IV sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni dyskutowali m.in. o przygotowywanych przedsięwzięciach dedykowanych młodzieży, zaopiniowali także projekt rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r., który zostanie poddany dyskusji w trakcie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Do udziału w obradach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego zaproszeni zostali m.in. przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, prezydent Starachowic Marek Materek, wiceprezydent Starachowic Elżbieta Gralec, a także radni Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice oraz przedstawiciele Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Natalia Kołomańska uczestniczka z HP Kielce razem z p. Dominiką Darowską – Nowak Kierownikiem Zespołu Kształcenia, Wychowania i Rozwoju Zawodowego oraz p. Jackiem Klamką Komendantem Hufca Pracy w Kielcach. W sesji uczestniczyła również Marta Solińska-Pela, dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa.

Bardzo dziękujemy Oskarowi Frydrychowi Przewodniczącemu Młodzieżowego Sejmiku za zaproszenie. Jesteśmy otwarci na wspólne działania dedykowane młodzieży województwa świętokrzyskiego.

Autor tekstu: Dominika Darowska-Nowak

Rzecznik Prasowy ŚWK OHP