IPD – INDYWIDUALNY PRZEPIS NA SUKCES

 

Kolejni uczestnicy projektu pn. „Obudź swój potencjał – YEI” w dniu 9 czerwca 2016 roku pod okiem doradcy zawodowego opracowali Indywidualny Plan Działania oraz określali potencjał zawodowy.

Projekt „Obudź swój potencjał” jest niewątpliwą szansą dla młodych osób, które dzięki uzupełnieniu lub zdobyciu kwalifikacji zawodowych oraz nabyciu umiejętności praktycznych w ramach staży zawodowych zwiększą swoje szans na podjęcie zatrudnienia.

Wsparcie w ramach projektu będzie się zatem koncentrować na szkoleniach i kursach oraz 3 miesięcznych stażach zawodowych. Ścieżka wsparcia zostanie zróżnicowana w zależności od indywidualnej sytuacji uczestnika projektu.

Z kolei działania projektowe będą stanowiły również odpowiedź na problem pozostawania poza zatrudnieniem nie tylko nisko wykwalifikowanych młodych osób, ale również coraz większej grupy absolwentów, którzy mają trudności ze znalezieniem pierwszej pracy.

 

Fot. 1-3. Doradca zawodowy Dawid Tobiasz w trakcie indywidualnych konsultacji z uczestnikami projektu „Obudź swój potencjał-YEI”

 

Autor tekstu: Agnieszka Siuda

Autor zdjęć: Katarzyna Kozłowska