OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

HUFCE PRACY

                                                                                                                                 

Podstawową jednostką organizacyjną Ochotniczych Hufców Pracy są Hufce Pracy.

Realizują one zadania z zakresu kształcenia i wychowania, prowadzą działania profilaktyczne i edukacyjne m.in. z zakresu ekologii i promocji zdrowia. Hufce Pracy zapewniają uczestnikom możliwość realizacji obowiązku szkolnego z jednoczesną realizacją przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i nauki zawodu. Oddziaływania wychowawcze realizowane są w toku codziennej pracy, jak również poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i lokalnym.

Obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego funkcjonują 4 hufce pracy.
W Hufcu Pracy w Pińczowie zapewniamy młodzieży bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i całodobową opiekę wychowawczą.

13-1 Hufiec Pracy
Komendant Hufca - Pani Marzena Zajączkowska
Plac Floriański 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel./fax: (41) 252 52 82
e-mail: hufiec.skarzysko@ohp.pl

Kształci w zawodach: kucharz, murarz-tynkarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, sprzedawca, stolarz, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Formy kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

13-3 Hufiec Pracy
Komendant Hufca - Pani Stanisława Uba
ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce
parter budynku pok. od 1 do 3
tel.: (41) 263 37 37
e-mail: hufiec.kielce@ohp.pl

Praktyczna nauka zawodu w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, lakiernik, blacharz samochodowy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Formy kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

czytaj więcej...

13-5 Hufiec Pracy
Komendant Hufca - Pani Monika Jedynak
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie
tel./fax: (41) 372 37 19
e-mail: hufiec.konskie@ohp.pl

Praktyczna nauka zawodu w zawodach: murarz-tynkarz, kucharz, ślusarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, fryzjer, stolarz, piekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych.

Formy kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

13-7 Hufiec Pracy
Komendant Hufca - Pan Fryderyk Wywiał
ul. Spółdzielcza 4
Internat ZSZ im. Staszica
28-400 Pińczów
tel.: (41) 357 61 93
e-mail: hufiec.pinczow@ohp.pl

Praktyczna nauka zawodu w zawodach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, betoniarz-zbrojarz, piekarz, cukiernik, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, wędliniarz.

Formy kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszych jednostek.Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl