OCHOTNICZE HUFCE PRACY
ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
                         
Świętokrzyska WK OHP  
ul. Wrzosowa 44  
25-211 Kielce  
tel./fax: (041) 200 17 50  
(041) 200 17 60  

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy  
sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki  
Społecznej  

Aktualności Oferty pracy Jednostki ŚWK Kontakt Partnerzy Archiwum aktualności

                                                                                                                                 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

                                                                                                                                 

UCZĄ SIĘ ZAWODÓW W SANDOMIERZU

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Sandomierzu realizowane są kolejne kursy zawodowe w ramach projektu „„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI””. Kursy w których uczestniczy młodzież to: „„Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych i wózka jezdniowego kategorii II WJO””...


PLANOWANIE KARIERY Z DORADCĄ MCK

W Zespole Placówek Oświatowych w Rogowie, dnia 22.05.2018 r. odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie - Agnieszką Serek. Wzięli w nich udział uczniowie gimnazjum, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkole średniej...


STAŻE ZAWODOWE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE W KAZIMIERZY WIELKIEJ

W dniu 23 maja dwie uczestniczki projektu „„Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”” realizowanego w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej, rozpoczęły staż w salonie fryzjerskim. Natalia i Sara zdobywały kwalifikacje i umiejętności podczas szkolenia na fryzjera z elementami wizażu...


W ŚWIECIE ZAWODÓW

W dniu 22 maja 2018 roku uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach wzięli udział w zajęciach zawodoznawczych, które poprowadził doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Staszowie...


REKRUTACJA W STARACHOWICACH TRWA

22 maja 2018 roku wychowawcy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHPw Starachowicach Urszula Majewska i Urszula Ziętek wraz z wychowankami Wiktorią Bracik i Klaudią Matejską, wyruszyły w trasę aby...


MŁODZIEŻ ZE STARACHOWIC NA STAŻU W PORTUGALII

W dniach od 06 do 19 maja 2018 roku 16 uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach w ramach projektu „„Zdobywamy umiejętności zawodowe w krajach europejskich”” przebywała na stażu zagranicznym w Portugalii...


REKRUTACJA W SKARŻYSKICH GIMNAZJACH

22 maja kadra skarżyskiego Hufca Pracy przeprowadziła dwa spotkania rekrutacyjne z młodzieżą gimnazjalną. W prywatnym gimnazjum w Skarżysku-Kamiennej i w gimnazjum w Skarżysku Książęcym komendant Hufca Marzena Zajączkowska i wychowawca Ireneusz Kasprzyk przedstawili...


STAŻ ZAWODOWY W PROJEKCIE „„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI””

W dniu 22 maja 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pińczowie w ramach projektu „„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”” rozpoczął się staż zawodowy w zawodzie spawacz dla jednego uczestnika...


WARSZTATY W PIŃCZOWIE

21 maja 2018 roku uczniowie Zasadniczych Szkół Zawodowych o profilach: piekarz, cukiernik i fryzjer, będący uczestnikami 13-7 OHP Pińczów podczas warsztatów grupowych rozmawiali z doradcą zawodowym...


WIZYTA ZASTĘPCY KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP CEIPM W KIELCACH

Pana Renata Wicha - Zastępca Komendanta Głównego OHP w dniu 24.05.2018 roku złożyła wizytę w nowej siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach, przy ul. Klembowskiego 3, Kielce Słowik...


KURS PRAWA JAZDY KAT B - KONIEC TEORII - CZAS NA PRAKTYKĘ!

W części teoretycznej kursu na prawo jazdy kat. B uczestniczyło ośmiu beneficjentów projektu z MCK Ostrowiec, OSZ w Opatowie, MCK w Sandomierzu...


PIERWSZY ETAP KURSU PRAWA JAZDY KAT. B ZAKOŃCZONY

Dnia 21 maja 2018 roku w Busku-Zdroju zakończył się pierwszy etap kursu prawa jazdy kat. B - zajęcia teoretyczne obejmujące 30 godzin dydaktycznych dla uczestników projektu „„Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”” z Młodzieżowego Centrum Karieryw Pińczowie i z Młodzieżowego Centrum Kariery w Busku- Zdroju...


WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD ATA MŁODZIEŻY OHP

18 maja 2018 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich odbył się Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej ATA Młodzieży OHP. Głównym celem przeglądu jest rozwijanie i upowszechnianie umiejętności artystycznych młodzieży...


DORADZTWO ZAWODOWE NA FESTYNIE W JĘDRZEJOWIE

W dniu 18.05.2018r. miał miejsce Festyn Majowy z 3 w Jędrzejowie organizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie. Podczas Festynu obecni byli doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach...


PRZETESTUJ SIĘ!

Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych jest jednym z narzędzi pomiarowych stosowanych przez doradców zawodowych wobec klientów. Pomaga w określeniu rozszerzonych możliwości diagnozy zainteresowań zawodowych. Możliwość uzyskania wyniku badania w postaci szerokiego profilu zainteresowań...


MŁODZIEŻ I ABSOLWENCI OSIW WYSTĄPILI W STARACHOWICACH

20 maja br. w Starachowicach odbyła się akcja „„Biała Niedziela””, w którą włączyli się uczestnicy oraz absolwenci z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach. Występując na początku festynu nasza młodzież stworzyła atrakcyjne scenicznie widowisko, które spotkało się z pozytywnym odbiorem zgromadzonej podczas wydarzenia publiczności...


ŚWIETNY WYNIK KASI WIŚNIEWSKIEJ NA OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

W dniach od 14 do 17 maja br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Pasłęku odbywał się Ogólnopolski Konkurs „„Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”” z zakresu wiedzy o przepisach BHP z elementami prawa pracy oraz w zawodzie stolarz....


KONECKI TALENT W ZAWODZIE

W dniu 18 maja, w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, odbył się Wojewódzki Konkurs Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP. Podczas konkursu, po raz drugi został wręczony TALENT W ZAWODZIE 2018, dla najlepszego uczestnika...


DORADZTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY BEZROBOTNEJ

W dniu 19.05.2018r. w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach, przy ul. Klembowskiego 3, Kielce-Słowik rozpoczęły się przygotowania do Plenerowych Targów Edukacji i Pracy OHP, które odbędą się 5 czerwca 2018 roku...


PRAWO JAZDY KATEGORII B. W BUSKU-ZDROJU

W Busku-Zdroju 18 maja rozpoczęły się zajęcia teoretyczne w ramach kursu na prawo jazdy kat. B. W kursie bierze udział pięcioro uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”” grupy buskiej i pińczowskiej. ...


DORADZTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY BEZROBOTNEJ

Dnia 18 maja 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pińczowie odbyło się spotkanie pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach i pracowników Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie z młodzieżą bezrobotną...


JAK SIĘ SPRAWNIE KOMUNIKOWAĆ? - WARSZTATY Z DORADCĄ CEIPM

W dniu 17.05.2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie - Agnieszka Serek prowadziła warsztaty w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych w Pałęgach. Tematem przewodnim była komunikacja i zachowania interpersonalne...


OPTYMISTYCZNE PERSPEKTYWY DLA NOWEJ SIEDZIBY OSZ W OPATOWIE

W dniu 17.05.2018 r. Pan Jacek Sabat Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach wraz z Panem Dawidem Tobiaszem Dyrektorem CEiPM w Kielcach złożyli wizytę w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie w celu przeprowadzenia konsultacji z pracownikami OSZ dotyczących nowej siedziby jednostki OHP w Opatowie...


KAMELEON U SENIORÓW ZE „ZŁOTEJ MAJÓWKI”

W dniu 17 maja br. grupa artystyczna „Kameleon” z OSiW OHP gościła u seniorów, prezentując nowy program artystyczny w ramach Świętokrzyskich Dni profilaktyki. Dla młodzieży z „Kameleona” wizyty u seniorów to duże przeżycie, o którym młodzież rozmawia, wymienia opinie i poglądy, często na łamach mediów społecznościowych...


ZAJĘCIA Z SIATKÓWKI W PIŃCZOWIE

17 maja 2018 roku młodzież z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie wzięła udział w godzinach popołudniowych w zajęciach sportowych zorganizowanych na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie...


STAŻE ZAWODOWE W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Elementem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” jest realizacja staży zawodowych. Beneficjenci projektu odbywają staż w zawodach, w których zdobywali kwalifikacje i umiejętności podczas szkoleń zawodowych....


PROFESJONALNE DOKUMENTY APLIKACYJNE NASZĄ WIZYTÓWKĄ

16 maja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Jędrzejowie odbyło się spotkanie wychowanków z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery. Celem zajęć było przekazanie młodym ludziom jak największej ilości informacji na temat dokumentów aplikacyjnych...


PRZYGOTOWANIA DO PRZEGLĄDU AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ

Uczestnicy Hufca Pracy w Pińczowie zakończyli przygotowania do Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP. Konkurs odbędzie się w Końskich w dniu 18 maja 2018 r. W tym roku nasi uczestnicy pod opieką wychowawców przygotowali prace plastyczne tematycznie nawiązujące do 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę....


INTENSYWNIE Z MŁODZIEŻĄ W SANDOMIERZU

Koniec roku szkolnego zbliża się nieubłaganie, dla jednych to czas oczekiwania na upragnione wakacje, ale dla innych czas na podejmowanie decyzji o własnej przyszłości edukacyjno-zawodowej W podjęciu prawidłowej decyzji młodzieży pomagają doradcy zawodowi z Młodzieżowych Centrów Kariery OHP...


WARSZTATY W DALESZYCACH

W dniu 15.05.2018r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Kielcach przeprowadzili warsztaty oraz indywidualną informację zawodową dla uczniów klas III gimnazjum....


MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ PODCZAS ŚWIĘTA POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI W CHMIELNIKU

W dniu 13 maja 2018 roku doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach promowali ideę doradztwa i udzielali porad podczas Święta Polskiej Niezapominajki w Chmielniku...


KIEROWCY Z SANDOMIERZA

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Sandomierzu trwają kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych....


KOSMETYCZKI Z BUSKA-ZDROJU

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Busku-Zdroju trwa realizacja projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” współfinansowanego przez Unię Europejską wdrażanego w ramach Programu „Gwarancje dla młodzieży”...


LOKUJ Z ZASADAMI - CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ SOBĄ W CZASIE

Zarządzanie sobą w czasie jest umiejętnością niezwykle ważną, a nawet bezcenną, pozwala na osiąganie maksymalnych korzyści przy minimalnym czasie pracy. Planowanie zadań dnia codziennego definiuje nasze sukcesy zawodowe oraz osobiste...


POZNAWALI ZAWODY W SANDOMIERZU

Koniec roku zbliża się nieubłaganie, dla jednych to czas oczekiwania na upragnione wakacje, ale dla innych czas na podejmowanie decyzji o własnej przyszłości edukacyjno- zawodowej. To już ostatni moment na poszukiwanie odpowiedzi na bardzo ważne pytania: Jaką szkołę wybrać, aby później nie żałować?...


OHP NA KONFERENCJI Z PREMIEREM MATEUSZEM MORAWIECKIM W KIELCACH

W Kieleckim Centrum Kultury Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami stolicy regionu świętokrzyskiego. Podczas konferencji z Szefem Rządu nie mogło zabraknąć kadry ŚWK OHP w Kielcach na czele z Panem Jackiem Sabatem Wojewódzkim Komendantem ŚWK OHP w Kielcach...


REPREZENTACJA ŚWK OHP ZE STARACHOWIC NA KONKURSIE W WASILKOWIE

Zakończyły się ogólnopolskie zmagania fryzjerów i kucharzy reprezentujących 16 wojewódzkich komend OHP z całego kraju. Wśród nich byli uczestnicy OSiW OHP ze Starachowic - Aleksandra Sikora, Anna Gołosz i Daniel Kempik...


„PATRONI 2018” W STARACHOWICACH

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach trwa realizacja programu autorskiego pt.: „Patroni 2018”. W programie uczestniczy piętnastoosobowa grupa wychowanków. Młodzież została zapoznana z sylwetkami ks. arb Ignacego Tokarczuka i Ireny Sendlerowej, którzy zostali uznani przez Sejm patronami bieżącego roku...


DLACZEGO WARTO CZYTAĆ?

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach wzięli udział w zajęciach bibliotecznych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Lekcja odbyła się w Filii numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Dygasińskiego w Starachowicach...


NABYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

W województwie świętokrzyskim trwa realizacja szkoleń w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. W Skarżysku-Kamiennej oraz w Jędrzejowie uczestnicy projektu rozpoczęli kurs prawa jazdy kat. B...


SPOTKANIA Z HISTORIĄ W STARACHOWICACH

W ramach cyklicznych spotkań z historią w Bibliotece Miejskiej w Starachowicach 14.05.2018 r. odbył się kolejny wykład dr Krzysztofa Gębury pt. „Od powstania styczniowego do odzyskania niepodległości”...


KURSY ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W OPATOWIE.

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie trwa realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Uczestnikami kursów są beneficjenci projektu w wieku od 18-25 lat...


KIELECKIE MEDIA ZAINTERESOWANE DZIAŁALNOŚCIĄ ŚWK OHP

Powiatowe Targi Pracy w Łagowie były doskonałą okazją do zaprezentowania działań, jakie podejmuje Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP, na rzecz młodzieży uczącej się i bezrobotnej. Osoby uczestniczące w targach mogły skorzystać z oferty pracy, bezpłatnych szkoleń oraz poradnictwa zawodowego...


ŚWIĘTOKRZYSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OHP NA TARGACH PRACY W ŁAGOWIE

11 maja 2018r. Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP promowała swoją działalność podczas XLIII Powiatowych Targów Pracy w Łagowie. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach we współpracy z Miastem i Gminą Łagów...


KIERUNEK KARIERA

Planowanie działań dotyczących własnego życia zarówno osobistego jak i zawodowego jest procesem złożonym, kilkuetapowym. Wymaga wyznaczenia kierunku działania, celów, szczegółowego zaplanowania sposobu ich realizacji oraz podjęcia właściwego działania, które doprowadzi do oczekiwanego finału...


HOSPITACJA KURSU PRAWA JAZDY KAT „B” W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

Dnia 8 V koordynator lokalny projektu Bożena Leksa z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jędrzejowie przeprowadziła hospitację kursu prawa jazdy kat „B” w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”....


W JĘDRZEJOWIE SZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

W Jędrzejowie trwa realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Młodzież bierze udział w 150- godzinnym szkoleniu: fryzjer z elementami wizażu. Oprócz wiedzy teoretycznej, młodzi ludzie nabywają wiele nowych umiejętności praktycznych, które z pewnością będą mogli wykorzystać wkraczając na rynek pracy...


KURS PRAWA JAZDY KAT B W SKARŻYSKU KAMIENNEJ

13 maja br. beneficjenci projektu „Od szkolenia to zatrudnienia - YEI” rozpoczęli kurs prawa jazdy kat. B. Przed przystąpieniem do kursu beneficjenci projektu, przeszli badania lekarskie oraz założyli profile kierowców...


OSZ CHĘCINY NA DNIACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Dnia 11 maja 2018 Ośrodek Szkolenia Zawodowego ŚWK OHP w Chęcinach promował swoje działania podczas „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” na Rynku Górnym w Chęcinach. Głównym organizatorem imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Gmina i Miasto Chęciny...


MŁODZIEŻ Z OHP ZNA UNIĘ EUROPEJSKĄ

W 11 maja br. w siedzibie Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”. W konkursie uczestniczyła młodzież ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach...


KONFERENCJA W RAMACH XIII KONECKICH DNI PROFILAKTYKI

W dniu 9 maja, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich, odbyła się konferencja na temat „Przeciwdziałanie zagrożeniom” w ramach XIII Koneckich Dni Profilaktyki pod hasłem: „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”....


KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ Z PATRONATEM PANA POSŁA KRZYSZTOFA LIPCA

Pragniemy poinformować, iż patronat honorowy nad III Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić” objął Pan Krzysztof Lipiec - poseł na Sejm RP. Serdecznie dziękujemy!...


KREOWANIE WIZERUNKU W SIECI

W dniach 9 i 10 maja br., w Młodzieżowym Centrum Kariery w Staszowie odbyły się warsztaty przeprowadzone przez doradcę zawodowego dla uczniów z dwóch klas Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie....


UCZESTNICY OIW NA PRAKTYKACH W PORTUGALII

16 osobowa grupa młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach pod opieką kierownika Ośrodka Pani Agnieszki Kuś i nauczyciela języka angielskiego Pani Renaty Gil-Gonciarz wyjechała 6 maja na zagraniczne praktyki zawodowe do Portugalii...


PRZYGOTOWANIA W 13-7 HP DO WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

W 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie zakończyły się przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, który odbędzie się w Jędrzejowie. Uczestnicy pińczowskiego Hufca przygotowali prace wykonane różnymi technikami plastycznymi...


PRELEKCJA HISTORYCZNA W 13-7 HP W PIŃCZOWIE Z OKAZJI DNIA ZWYCIĘSTWA

9 maja 2018 roku młodzież z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie uczestniczyła w prelekcji historycznej z okazji obchodzonego Dnia Zwycięstwa. Prelekcję historyczną przeprowadził wychowawca Sylwester Walasek, podczas której młodzież została zapoznana z wydarzeniami...


ZAKOŃCZENIE PROGRAMU AUTORSKIEGO „NASZE DZIEDZICTWO” W 13-7 HP W PIŃCZOWIE

W 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie zakończył się autorski program edukacji historycznej „Nasze Dziedzictwo” prowadzony przez wychowawcę Sylwestra Walaska. Program realizowany był przez okres trzech miesięcy od lutego do końca kwietnia. W zajęciach brała udział młodzież z pińczowskiego hufca...


NARADA PRACOWNIKÓW CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W KIELCACH

W dniu 09.05.2018r. odbyła się narada pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach w siedzibie CEiPM na Słowiku, przy ul. Klembowskiego 3. W naradzie udział brała Pani Lucyna Brelska – Zastępca WK OHP, Pan Dawid Tobiasz – Dyrektor CEiPM w Kielcach oraz pracownicy z terenu województwa świętokrzyskiego...


III OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ „EUROPA DA SIĘ LUBIĆ” Z PATRONATEM HONOROWYM PREZYDENTA MIASTA KIELCE

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym patronat honorowy nad III Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić” objął Pan Wojciech Lubawski - prezydent Miasta Kielce....


OHP W AUDYCJI POLSKIEGO RADIA KIELCE „NA KAŻDĄ POGODĘ”

W dniu 07.05.2018 r., Pan Dawid Tobiasz Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Kielcach był gościem Polskiego Radia Kielce, gdzie uczestniczył w prowadzonej przez redaktora Pawła Solarza, audycji radiowej pt. „Na każdą pogodę”, poświęconej zatrudnieniu dla osób niepełnoletnich, pracy wakacyjnej dla młodzieży...


UCZESTNICY POZNAJĄ TAJNIKI ZAWODU KELNER BARMAN

W Skarżysku uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” odbywają obecnie kurs zawodowy kelner-barman. Zajęcia prowadzone są w hotelu „Komes”...


PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE „ERASMUS+” W KIELCACH

W 13-3 Hufcu Pracy w Kielcach realizowany jest projekt „Poszerzamy wiedze i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2” z programu Erasmus +, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego...


KURS PRAWA JAZDY KAT. B KOLEJNĄ FORMĄ WSPARCIA WE WŁOSZCZOWIE

We Włoszczowie realizowany jest projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w którym beneficjenci szkolą się by w przyszłości, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich oraz OHP osiągnąć sukces na rynku pracy...


STAŻ - DROGĄ DO ZATRUDNIENIA

W Ostrowcu Świętokrzyskim 1 maja rozpoczęły się staże zawodowe, jako element projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Młodzież po wielu rozmowach kwalifikacyjnych wybrała miejsca odbywania stażu, uzgodniła warunki z pracodawcami i podjęła wyzwanie...


PRAWIDŁOWA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

W warsztatach pn. „Prawidłowa komunikacja - czyli jak mówić żeby być zrozumianym?” w ubiegłym tygodniu wzięli udział uczniowie kl. II 1 LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu...


UCZĄ SIĘ DBANIA O URODĘ W RAMACH PROJEKTU W ŚWK OHP

W jednostkach Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach trwa realizacja projektu „Od szkolenia od zatrudnienia-YEI”. W ramach projektu uczestnicy z Punktu Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Opatowie wzięli udział w szkoleniu „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci i wizażem”, realizowanego w salonach urody...


NOWA INICJATYWA ŚWK OHP I PFRON

W dniu 7 maja br. w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału PFRON w Kielcach odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek zajmujących się szeroko rozumianą działalnością na rzecz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy...


PRZYGOTOWANIE DO WYJAZDU NA STAŻ DO PORTUGALII

16 uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach 6 maja 2018r. wyjedzie na dwutygodniowy staż do Portugalii. Przed wyjazdem odbyły się zajęcia pedagogiczne, językowe, kulturowe, które miały na celu wszechstronne przygotowanie stażystów do pobytu...


WOJEWÓDZKI KOMENDANT ŚWK OHP U PREZYDENTA KIELC

W dniu 4 maja br. w siedzibie kieleckiego ratusza odbyło się spotkanie Pana Jacka Sabata - Wojewódzkiego Komendanta ŚWK OHP z Panem Wojciechem Lubawskim - Prezydentem Miasta Kielce...


O BUDOWANIU KARIERY Z MŁODZIEŻĄ W RUDZIE MALENICKIEJ

W dniu 26.04.2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie - Agnieszka Serek prowadziła warsztaty w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej...


KONKURS WIEDZY O OHP W ZIELONEJ GÓRZE

Uczestniczka Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach, Anita Bukowiecka, reprezentowała Świętokrzyska Wojewódzką Komendę OHP na Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o OHP w Zielonej Górze...


ROSZM SZKOLIŁ MŁODZIEŻ Z PIŃCZOWSKIEGO HUFCA

W dniu 26.04.2018 r. zakończyło się szkolenie zorganizowane przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży dla uczestników 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie z zakresu „Obsługa kelnerska z carvingiem stopień podstawowy”, w którym wzięło udział 17 osób...


HAPPENING W KOŃSKICH

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, koło Kolegiaty Świętego Mikołaja, zebrała się młodzież ze wszystkich szkół średnich powiatu koneckiego, w tym uczestnicy 13 - 5 HP w Końskich...


OBCHODY 3 MAJA W ŚWK OHP

Niech się święci 3 Maja! Delegacja ŚWK OHP w Kielcach na czele z Panem Jackiem Sabatem Wojewódzkim Komendantem ŚWK OHP w Kielcach uczestniczyła w uroczystej mszy świętej w intencji Ojczyzny, którą odprawiono w Bazylice Katedralnej w Kielcach...


HISTORIA STARACHOWICKIEJ KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ

W dniu 26 kwietnia grupa mieszkańców internatu OSiW OHP w Starachowicach z wychowawcą Maciejem Górskim uczestniczyła w prelekcji w Miejskiej Bibliotece Publicznej...


ROWEROWY RAJD W DZIEŃ FLAGI W STARACHOWICACH

W bardzo atrakcyjny sposób uczestnicy z wychowawcami z OSiW OHP w Starachowicach uczcili Dzień Flagi...


DZIEŃ KARIERY W STASZOWSKIM EKONOMIKU

W dniu 26 kwietnia 2018 r., w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie odbył się Dzień Kariery...


W JĘDRZEJOWIE SZKOLENIA ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

W Jędrzejowie trwa realizacja szkoleń zawodowych dla uczestników projektu ...


KWIETNIOWY PRZEGLĄD DZIAŁAŃ MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W KIELCACH

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach podjęło w miesiącu kwietniu wiele działań mających na celu ułatwienie młodzieży z mniejszych miejscowości dostępu do bezpłatnych usług poradnictwa zawodowego...


PORADY INDYWIDUALNE PRZED PODJĘCIEM DECYZJI EDUKACYJNEJ

W dniu 26.04.2018 roku doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach prowadziły porady indywidualne dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy...


MIĘDZYWOJEWÓDZKA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

W dniu 27 kwietnia br. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzycach (Podkarpacka WK OHP), odbyło się spotkanie ...


ZAJĘCIA Z PRAWNIKIEM W KOŃSKICH

W dniu 25 kwietnia uczestnicy koneckiego Hufca Pracy spotkali się z prawnikiem - panem Sylwestrem Ślusarczykiem. Prelekcja dotyczyła ważnego tematu „Demoralizacja – odpowiedzialność karna”. Działania te zostały skierowane do uczestników 13-5 Hufca Pracy, w ramach tegorocznych XIII Koneckich Dni Profilaktyki......


KURS ZAWODOWY W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W STARACHOWICACH

W Starachowicach trwa kursy w zawodzie magazynier z obsługą wózka jezdniowego i bezpieczna wymianą butli. Kurs prowadzony jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, program obejmuje 150 godzin dydaktycznych i obejmują część teoretyczną i praktyczną...


PROFESJONALNA OBSŁUGA BIURA WE WŁOSZCZOWIE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI”

W dniu 25 kwietnia we Włoszczowie rozpoczął się kurs w zawodzie technik prac biurowych z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych. Zajęcia odbywają się w firmie Ubezpieczenia Włoszczowa i Okolice sp. z o.o. we Włoszczowie...


DZIAŁANIA REKRUTACYJNE W STARACHOWICACH

W dniu 26 kwietnia w Gimnazjum Publicznym w Chybicach odbyła się giełda szkół średnich. Ośrodek Szkolenia i Wychowania skorzystał z zaproszenia prezentując kończącym gimnazjum własną ofertę szkoleniowo - wychowawczą...


OJCZYZNA TO MY SAMI, TO NASZE MŁODE SERCA…

25 kwietnia 2018 roku w ZSP nr 2 w Końskich odbyła się uroczysta akademia pod hasłem „Ojczyzna to my sami, to nasze młode serca”. Uczestnicy koneckiego hufca i uczniowie ZSP nr 2 w Końskich, przygotowali piękne wspomnienie tamtych lat, kiedy to pierwsza w Europie, a druga na świecie uchwalona została przez Sejm Czteroletni Konstytucja 3 Maja...


REKRUTACJA DO OSIW W STARACHOWICACH

Dnia 25 kwietnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 odbył się dla gimnazjalistów z miasta i z ościennych gmin Dzień Otwarty oraz promocja szkoły. Ośrodek Szkolenia i Wychowania jako jedna z zaproszonych instytucji zaprezentowała...


DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W KOŃSKICH

W dniu 25 kwietnia w ZSP nr 2 w Końskich, odbyło się spotkanie profilaktyczne pod hasłem „Bezpiecznie i zdrowo”. Na spotkanie zaproszeni zostali: pan Stanisław Golmento z Okręgowej Inspekcji Pracy w Kielcach...


ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP NA OGÓLNOPOLSKICH TARGACH PRACY

W dniu 25 kwietnia br. w hali G Targów Kielce odbyły się XXI Ogólnopolskie Targi Pracy organizowane przez Miejski Urząd Pracy oraz Targi Kielce S.A...


HOSPITACJA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

Dnia 24 kwietnia opiekun grupy Anna Dymanowska z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Opatowie przeprowadziła hospitację szkolenia „Przedstawiciel handlowy z obsługą kasy fiskalnej, terminali płatniczych i wózka jezdniowego kategorii II WJO”...


WOJEWÓDZKIE ELIMINACJE KONKURSU AKTYWNOŚĆ - DOBRY WYBÓR

23 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto wojewódzki etap konkursu „Aktywność - dobry wybór”. Do Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wpłynęło 9 inicjatyw, w które zaangażowało się łącznie 52 uczestników OHP...


WOJEWÓDZKI KONKURS „SPRAWNY W ZAWODZIE – BEZPIECZNY W PRACY”

24 kwietnia 2018 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach odbył się Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy”. Tegoroczna edycja konkursu obejmowała rywalizację w następujących zawodach: kucharz, fryzjer oraz konkurs w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z elementami prawa pracy...


„DNI TECHNIKI 2018” W STASZOWIE

W dniu 24.04.2018 r. pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP ze Staszowa wzięli udział w „Dniach Techniki – Pracodawca aktywnym uczestnikiem w kształceniu zawodowym”, które swoją ofertą idealnie wpisywało się w charakter przedsięwzięcia...


STARACHOWICKI KONKURS PLASTYCZNY „DROGI DO WOLNOŚCI”

W dniu 24 kwietnia odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej „Drogi do wolności”. Konkurs pod patronatem Starosty Starachowickiego Danuty Krępy zorganizował dla młodzieży Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach...


WYCIECZKA DO MUZEUM I SYNAGOGI W PIŃCZOWIE

24 kwietnia 2018 r., młodzież z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie uczestniczyła w wycieczce do Muzeum Regionalnego i Synagogi Starej z przełomu XVI i XVII wieku. Wycieczka odbyła się w ramach autorskiego programu edukacji historycznej...


MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W KIELCACH PODCZAS DNI TECHNIKI

W dniu 24.04.2018r. miał miejsce pierwszy dzień wydarzenia organizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie o nazwie „Dni Techniki”. Podczas eventu pracodawcy i firmy z całego kraju przedstawiali nowinki technologiczne...


KIELECKA MŁODZIEŻ POZNAWAŁA STEFANA ŻEROMSKIEGO

20.04.2018 przeprowadzona została lekcja w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, w której wzięli udział uczestnicy 13-3 Hufca w Kielcach...


WIZYTA PANI ELŻBIETY RAFALSKIEJ - MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W OSiW OHP W STARACHOWICACH

Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 22.04.2018 r. złożyła wizytę w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach...


KADRA ŚWK OHP W KIELCACH NA KONFERENCJI Z PANIĄ ELŻBIETĄ RAFALSKĄ - MINISTER RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH

W dniu 22 kwietnia br. kadra ŚWK OHP w Kielcach, tj.: Pan Jacek Sabat, Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach, Krzysztof Randla, Dyrektor Biura ŚWK OHP, Agnieszka Kuś, Kierownik OSiW OHP w Starachowicach wraz z pracownikami...


RADIO KIELCE ORAZ TVP3 KIELCE KOLEJNYMI PATRONAMI MEDIALNYMI

III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”, który odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 r. zyskał kolejnych patronów medialnych...


KURS FRYZJERSTWA Z ELELMENTAMI WIZAŻU W KAZIMIERZY WIELKIEJ W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” ROZPOCZĘTY

W dniu 23 kwietnia w Kazimierzy Wielkiej rozpoczął się kurs w zawodzie fryzjera z elementami wizażu. Program będzie trwał 150 godzin i obejmie takie zagadnienia jak...


KWIETNIOWA NARADA KADRY KIEROWNICZEJ W ŚWK OHP

W dniu 19 kwietnia odbyła się narada kadry kierowniczej w Świętokrzyskiej WK OHP Głównym tematem spotkania było podsumowanie ocen za rok 2017 poszczególnych działów, którego dokonała Komenda Główna OHP...


Lekcja w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Młodzież zapoznała się z burzliwymi losami wcześnie osieroconego przyszłego pisarza, borykającego się z trudnościami związanymi z władzą carską jak również z niedostatkiem materialnym...


HOSPITACJA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

Dnia 19 kwietnia koordynator lokalny Monika Mrozik i opiekun grupy Żaneta Patrzałek z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Pińczowie przeprowadziły hospitację szkolenia...


GIMNAZJALIŚCI Z 13-1 ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY ZAKOŃCZYLI EGZAMIN

20.04.2018 zakończył się trzydniowy maraton egzaminacyjny gimnazjalistów.W bieżącym roku szkolnym do egzaminu przystąpiło 11 uczestników 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie uczęszczających do...


ROZGRYWKI W HALOWĄ PIŁKĘ NOŻNĄ W PIŃCZOWIE

Dnia 19 kwietnia 2018 roku młodzież z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie pod opieką wychowawcy Sylwestra Walaska wzięła udział w zajęciach sportowych zorganizowanych na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie...


STARACHOWICKI FESTIWAL PIOSENKI "STAR - ACH"

19 kwietnia w Starachowickim Centrum Kultury odbył się festiwal piosenki dla młodzieży szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu starachowickiego...


KWIETNIOWA NARADA KADRY CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W KIELCACH

W dniu 18.04.2018 r. odbyła się kwietniowa narada pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach w nowej, odświeżonej siedzibie CEiPM w Kielcach, przy ul. Klembowskiego 3...


PORADNICTWO ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU

W dniu 19.04.2018r. doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach przeprowadziła poradnictwo grupowe i informację indywidualną dla młodzieży Szkoły Podstawowej w Kłucku oraz Szkoły Podstawowej w Górnikach...


ROZPOCZĘCIE KURSU ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” WE WŁOSZCZOWIE

W dniu 18 kwietnia we Włoszczowie rozpoczął się kurs w zawodzie kosmetyczka ze stylizacja paznokci i wizażem. Zajęcia odbywają się w Salonie Urody we Włoszczowie. Program obejmuje 150 godzin dydaktycznych i obejmują część teoretyczną i praktyczną...


REGIONALNE TARGI PRACY W SANDOMIERZU

17 kwietnia 2018 r. w Hali Widowiskowo Sportowej w Sandomierzu odbyły się Regionalne Tragi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach we współpracy z PUP Opatów i PUP Staszów...


PORADNICTWO ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU

W dniu 19.04.2018r. doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach przeprowadziła poradnictwo grupowe i informację indywidualną dla młodzieży Szkoły Podstawowej w Kłucku oraz Szkoły Podstawowej w Górnikach...


PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W KOŃSKICH

W dniu 17 kwietnia, w ramach XIII Koneckich Dni Profilaktyki odbywających się pod hasłem: „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH”, uczestnicy 13-5 Hufca Pracy w Końskich, wzięli udział w spotkaniu z ...


RADIO eM PATRONEM MEDIALNYM KONKURSU „EUROPA DA SIĘ LUBIĆ”

Miło nam poinformować, iż Radio eM Kielce objęło patronatem medialnym III Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”, który odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 r...


HISTORYCZNIE O ŚWIĘTOKRZYSKICH OHP

W związku ze zbliżającą się rocznicą 60-lecia istnienia Ochotniczych Hufców Pracy Świętokrzyska WK OHP w Kielcach zebrała historyczne materiały ukazujące działalność OHP w naszym województwie....


ZAKOŃCZENIE KURSU RĘKODZIEŁO W JĘDRZEJOWIE

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie nastąpiło uroczyste zakończenie kursu z rękodzieła. Po raz drugi uczestnicy mieli możliwość udziału w warsztatach zajęciowych...


MEDIALNY TYDZIEŃ

W tym tygodniu w Świętokrzyskiej WK OHP kilka naszych działań związanych było ze światem mediów. Nasze ostatnie medialne działania rozpoczęły się 16 kwietnia br. w Ostrowcu Świętokrzyskim...


MŁODZIEŻ ŚWK OHP POZNAJE ŚWIAT MEDIÓW

17 kwietnia 2018 r. młodzież z trzech jednostek opiekuńczo-wychowawczych ŚWK OHP w Kielcach (13-1 HP Skarżysko-Kamienna, 13-3 HP Kielce, OSiW Starachowice) uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych...


TELEWIZJA OSTROWIECKA O ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP

Działania Ochotniczych Hufców Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim dostrzegają lokalne media. Na zaproszenie Telewizji Ostrowieckiej do wywiadu został zaproszony Pan Komendant ŚWK, którego 16. kwietnia reprezentował Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Pan Dawid Tobiasz...


SZKOLENIE NA TEMAT DEPRESJI

W dniu 16 kwietnia 2018 roku w ramach XIII Koneckich Dni Profilaktyki, odbyło się szkolenie dla nauczycieli i wychowawców pracujących z młodzieżą...


ŚWK OHP NA STUDENCKICH TARGACH PRACY

W dniu 16 kwietnia b.r. w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce odbyła się XII Edycja Targów „Praca, Kariera, Rozwój”...


DORADZTWO ZAWODOWE PRZED SZKOLENIEM

W dniu 17 kwietnia 2087 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pińczowie specjalista ds. rozwoju zawodowego Żaneta Patrzałek zorganizowała...


SPORT - POZYTYWNA RYWALIZACJA W SKARŻYSKIM HUFCU

W dniu 16 kwietnia br. w skarżyskim Hufcu Pracy realizowano program lokalny pod nazwą „Sport - pozytywne działanie”. Jego autorem i realizatorem jest wychowawca Ireneusz Kasprzyk...


O PREDYSPOZYCJACH W STASZOWSKIM EKONOMIKU

W poniedziałek 16 kwietnia br., doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Staszowie udał się z wizytą do Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie...


MCIZ I MCK KIELCE NA AKADEMICKICH TARGACH PRACY

12 kwietnia b.r. doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach udzielali porad i informacji zawodowych studentom poszukującym pracy...


WKRACZAM NA RYNEK PRACY

Pod takim tytułem, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie - Agnieszka Serek prowadziła warsztaty...


WYRÓWNUJEMY BRAKI EDUKACYJNE

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach rozpoczęła się realizacja programu autorskiego „Wyrównujemy braki edukacyjne”. Program skierowany jest do uczestników gimnazjum i ma celu...


SKARŻYSKIE PRZYGOTOWANIA ŚWIĘTOKRZYSKICH DNI PROFILAKTYKI

12 kwietnia w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku–Kamiennej odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące Świętokrzyskich Dni Profilaktyki. Wzięli w nim udział pedagodzy ze szkół powiatu skarżyskiego...


UCZESTNICY SKARŻYSKIEGO HUFCA W KINIE

12 kwietnia grupa uczestników ze skarżyskiego Hufca Pracy wybrała się do kina. Opiekę nad młodzieżą sprawowali wychowawca klasy Wojciech Mańko oraz wychowawcy...


ODWIEDZINY ABSOLWENTA W KONECKIM HUFCU PRACY

Dnia 12 kwietnia 2018 roku kadrę 13-5 Hufca Pracy w Końskich odwiedził absolwent Patryk Świercz. Ukończył on w 2017 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową o kierunku...


DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ W JĘDRZEJOWSKIM HUFCU

Każdego roku w Środowiskowy Hufiec Pracy w Jędrzejowie pamięta o Ofiarach Katynia. Dla upamiętnienia 78 rocznicy tych tragicznych w dziejach naszego narodu wydarzeń odbyła się 12 kwietnia akademia...


ZAJĘCIA PLASTYCZNE W 13-7 HUFCU PRACY W PIŃCZOWIE

W dniu 11.04.2018 r. w Hufcu Pracy w Pińczowie młodzież uczestniczyła w zajęciach koła plastycznego, na których wykonywała prace na XVIII Ogólnopolski Konkurs Papieski. Konkurs zatytułowany jest „Przyjmuję” 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża....


„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” - INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W STARACHOWICACH

W dniach 09-13.04.2018r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach odbywały się zajęcia indywidualne z pośrednictwa pracy w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży ...


NOWY DYREKTOR BIURA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP W KIELCACH

W dniu 17 kwietnia br. odbyło się zebranie pionu merytorycznego Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach. Podczas zebrania Pan Jacek Sabat - Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach przedstawił zebranym osobom nowego Dyrektora Biura Świętokrzyskiej WK OHP, którym został Pan Krzysztof Randla. ...


EGZAMINY GIMNAZJALNE NASZYCH UCZESTNIKÓW

Młodzież z 13-5 Hufca Pracy w Końskich oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach w dniu przystąpili do egzaminów gimnazjalnych...


EGZAMIN GIMNAZJALNY W KOŃSKICH

W środę, 18 kwietnia uczestnicy 13-5 HP w Końskich zmierzyli się z egzaminem gimnazjalnym...


EGZAMINY GIMNAZJALNE W STARACHOWICACH

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach w dniu dzisiejszym przystąpili do egzaminów gimnazjalnych...


DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ W STARACHOWICACH

W dniu 13 kwietnia w 78 rocznicę zbrodni NKWD, delegacja uczestników OSiW OHP uczestniczyła w uroczystości patriotycznej pod Krzyżem Katyńskim w Starachowicach...


PRZYGOTOWANIA DO NARADY W NOWEJ SIEDZIBIE CEIPM W KIELCACH

Od dnia 16.04.2018 roku nowa siedziba Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach mieści się przy ulicy Klembowskiego 3, Kielce Słowik...


ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP NA AKADEMICKICH TARGACH PRACY

W dniu 12 kwietnia w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w Kielcach odbyły się Akademickie Targi Pracy, których organizatorem był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach...


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY NA AKADEMICKICH TARGACH PRACY

12 kwietnia 2018r. Młodzieżowe Biuro Pracy w Kielcach uczestniczyło w Targach Pracy, których organizatorem było Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach...


VII FESTIWAL NAUKI W STARACHOWICACH

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Starachowicach zaprezentowało swoje stoisko na VII edycji Festiwalu Nauki, która odbyła się 12 kwietnia 2018 r...


ZWYCZAJNA - NIEZWYCZAJNA

Agnieszka Nowak, uczestniczka skarżyskiego Hufca Pracy od lat honorowo oddaje krew i angażuje się w różnorodne akcje o charakterze charytatywnym...


UPAMIĘTNIENIE ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ W PIŃCZOWIE

10 kwietnia 2018 r. obchodziliśmy 78 rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 8 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej...


W PEŁNI ŚWIADOMY WYBÓR

W dniu 11.04.2018 roku w Szkole im. Stefana Żeromskiego w Gnieździskach odbyło się grupowe doradztwo zawodowe...


WOJEWÓDZKI KOMENDANT ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP UDZIELIŁ WYPOWIEDZI DLA TVP3 KIELCE PRZED ROZPOCZĘCIEM V KIELECKIEGO MARSZU KATYŃSKIEGO

W dniu 10 kwietnia br. ulicami Kielc przeszedł V Kielecki Marsz Katyński. Wtorkowy Marsz w którym udział wzięły setki osób - głównie młodzieży był ważnym wydarzeniem o charakterze patriotycznym. Tuż przed startem przemarszu wypowiedzi dla Telewizji TVP3 Kielce...


DELEGACJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP W KIELCACH WRAZ Z MŁODZIEŻĄ UCZESTNICZYŁA W V KIELECKIM MARSZU KATYŃSKIM

W dniu 10 kwietnia br. w Kielcach odbył się V Kielecki Marsz Katyński. W marszu, który był wyrazem hołdu dla zamordowanych...


SPOTKANIA INDYWIDUALNE W PUNKCIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

W dniu 10.04.2018r. Paulina Gębska - doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach udzielała indywidualnych porad zawodowych...


PRAKTYCZNE ZAJĘCIA I SPOTKANIA W KRAJNIE

W dniu 09.04.2018 r. w Szkole w Krajnie miały miejsce dwa wydarzenia. Jednym z nich było grupowe doradztwo zawodowe dla młodzieży klasy trzeciej gimnazjum prowadzone przed doradcę zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach...


PAMIĘTAMY - ROCZNICE ZBRODNI KATYŃSKIEJ I KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

OSiW OHP w Starachowicach uczcił pamięć ofiar zbrodni katyńskiej z 1940 r. oraz ofiar delegacji rządowej w 8. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem...


MŁODZIEŻ Z 13-5 HUFCA PRACY W KOŃSKICH CZYTAŁA DLA PRZEDSZKOLAKÓW W RAMACH AKCJI „BAJKOWE CZYTANIE”

10 kwietnia, we wtorkowe przedpołudnie, czworo uczestników 13-5 Hufca Pracy pod opieką wychowawcy udało się do Przedszkola Samorządowego nr 3 w Końskich...


PAMIĘTALI O OFIARACH W SMOLEŃSKU

10 kwietnia, w ósmą rocznicę rozbicia się rządowego Tupolewa w Smoleńsku, młodzież skarżyskiego Hufca Pracy oddała hołd ofiarom katastrofy...


ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA „SPAWANIE BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG” W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

Dnia 10 kwietnia 2018 roku rozpoczął się kurs zawodowy „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG + ręczne przecinanie tlenowe” dla grupy projektowej z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie, w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”...


W SKARŻYSKIEJ JEDNOSTCE OHP ROZPOCZĘŁY SIĘ KURSY ZAWODOWE - „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

9 kwietnia br. w ramach realizacji projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI ”rozpoczęły się kursy zawodowe...


PRZEDSTAWICIELE OHP ZE STARACHOWIC NA GIEŁDZIE SZKÓŁ W WĄCHOCKU

6 kwietnia 2018 roku Gimnazjum Publiczne w Wąchocku było organizatorem i gospodarzem Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III z miasta i gminy Wąchock...


W SKARŻYSKIEJ JEDNOSTCE OHP ROZPOCZĘŁY SIĘ KURSY ZAWODOWE - „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

9 kwietnia br. w ramach realizacji projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI ”rozpoczęły się kursy zawodowe...


PRZEDSTAWICIELE OHP ZE STARACHOWIC NA GIEŁDZIE SZKÓŁ W WĄCHOCKU

6 kwietnia 2018 roku Gimnazjum Publiczne w Wąchocku było organizatorem i gospodarzem Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych dla uczniów klas III z miasta i gminy Wąchock...


WYCIECZKA DOLINĄ KAMIENNEJ

W dniu 9 kwietnia br. 10 - osobowa grupa młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach odbyła wycieczkę rowerową do Skarżyska Kamiennej nad zalew Rejów...


WOJEWÓDZKI KOMENDANT OHP ODCZYTAŁ APEL SMOLEŃSKI

W dniu 09.04.2018 r. delegacja Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach na czele z Panem Jackiem Sabatem - Wojewódzkim Komendantem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach...


UCZESTNICY SKARŻYSKIEGO HUFCA NA NIEBIESKIM MARSZU

9 kwietnia, ulicami Skarżyska-Kamiennej przeszedł marsz „Blue Day - na niebiesko dla autyzmu” zorganizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy na Temat Autyzmu...


ODDAWANIE KRWI W KOŃSKICH

W dniu 09 kwietnia, uczestnicy 13-5 HP Końskie, udali się z wychowawcą na oddanie krwi do szpitala im. Św. Łukasza w Końskich...


UROCZYSTE WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ PO KURSIE „KELNER Z ELEMENTAMI CARVINGU PIERWSZEGO STOPNIA” W 13-7 HUFCU PRACY W PIŃCZOWIE

W 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie zakończono realizację kursu „Kelner z elementami carvingu pierwszego stopnia”, w którym uczestniczyło 15 uczestników...


STARACHOWICKI BIEG „BRICOMARCHE” HOTEL SENATOR

Reprezentacja biegaczy OSiW OHP ze Starachowic po raz kolejny wystartowała w dniu 8 kwietnia w biegu ulicznym w Starachowicach...


V KIELECKI MARSZ KATYŃSKI. ZAPRASZAMY!

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska ”zapraszają młodzież szkolną, w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00, do udziału w V Marszu Katyńskim w Kielcach. ...


BRAWO WY - PODZIĘKOWANIA DLA STARACHOWICKIEJ MŁODZIEŻY

Samanta, Klaudia, Kinga, Wiktoria, Klaudia, Ewa, Sylwia, Iwona, Kinga, Jakub i Piotrek - to imiona uczestników OSiW OHP, których dotyczą podziękowania otrzymane od stowarzyszenia Bezpieczny Powiat, Starostwa Powiatowego oraz Banków Żywności...


PRZEKAZANIE NAKRĘTEK ZEBRANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SKARŻYSKIEGO HUFCA

5 kwietnia uczestnicy skarżyskiego Hufca Pracy zaangażowani w akcję zbierania plastikowych nakrętek dla chorego Mateusza przekazali je jego mamie...


WERNISAŻ FOTOGRAFICZNY W STARACHOWICACH

W czwartkowy wieczór 5 kwietnia Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach im. Adolfa Dygasińskiego zorganizowała wernisaż fotograficzny „FOTO REFLEKSJE 2017”...


KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA BUDOWY WARSZTATÓW PRZY OSIW W STARACHOWICACH

W dniu 6 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach odbyła się konferencja prasowa...


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA UCZESTNIKÓW HUFCA

W dniu 4 kwietnia br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie - Agnieszka Serek prowadziła konsultacje indywidualne dla uczestników 13-5 Hufca Pracy w Końskich...


POZYTYWNIE ZAKRĘCONA AKCJA ZBIERANIA NAKRĘTEK W SKARŻYSKIM HUFCU PRACY

4 kwietnia br. zakończyła się zakręcona akcja w 13-1 Hufcu Pracy w Skarżysku-Kamiennej...


PORADNICTWO INDYWIDUALNE DLA MŁODZIEŻY

W dniu 04.04.2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziła indywidualne porady dla młodzieży trzeciej klasy gimnazjalnej...


ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

3 kwietnia br. w ostrowieckiej jednostce OHP 12 osobowa grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” rozpoczęła szkolenie „Przedstawiciel handlowy w obsługą wózka widłowego kat. II WJO i obsługą kasy fiskalnej”...


WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO W KONECKIM HUFCU

28 marca zakończyły się warsztaty z rękodzieła artystycznego - dekoracje Wielkanocne realizowane w 13-5 Hufcu Pracy w Końskich...


ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA OD PANA SENATORA

W Wielki Czwartek 29 marca br., siedzibę Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach odwiedził Pan Krzysztof Słoń - Senator RP, osobiście przynosząc życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników ŚWK OHP w Kielcach...


ŻYCZENIA OD RADY MŁODZIEŻY DLA PRACOWNIKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne przyniosą wiele szczęścia i radości, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodadzą otuchy.


ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW BIUROWYCH W OPATOWIE ZAKOŃCZONE

28 marca grupa jedenastu uczestników zakończyła udział w zajęciach z zakresu obsługi komputera i internetu...


WIZYTA ABSOLWENTKI W SKARŻYSKIM HUFCU

28 marca skarżyski Hufiec Pracy odwiedziła absolwentka Diana Sadło...


WARSZTATY Z DORADCĄ ZAWODOWYM

W dniach 26 i 27 marca br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie - Agnieszka Serek prowadziła warsztaty dla uczniów kolejnych klas trzecich...


WARTO BYĆ AKTYWNYM

Uczestnicy szczególnie angażujący się w życie Hufca spotkali się 27 marca w siedzibie 13-1 HP w Skarżysku-Kamiennej....


WARSZTATY Z RĘKODZIEŁA W 13-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W JĘDRZEJOWIE

Po raz drugi uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie mają możliwość udziału w warsztatach zajęciowych z rękodzieła artystycznego zorganizowanych przez...


ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW ZNANYCH MAREK SAMOCHODYCH DLA UCZESTNIKÓW OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach we współpracyz Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Starachowicach zorganizował...


ZAWODOZNAWSTWO JAKO PODSTAWA PLANOWANIA KARIERY

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Sandomierzu – Monika Kozakiewicz przeprowadziła marcowe ...


JAK ZAPLANOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO - ZAWODOWĄ?

Nad odpowiedzią na to pytanie podczas warsztatów grupowych zastanawiali się uczniowie Szkoły w Darominie wspólnie z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Sandomierzu...


PRZYGOTOWANIA DO 60 - LECIA OHP W 13-7 HP PIŃCZÓW

Grupa uczestników Hufca pod opieką wychowawcy Jerzego Łaganowskiego w ramach zajęć plastycznych wykonała tablicę...


ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP W KIELCACH TRZECIĄ KOMENDĄ W POLSCE

W dniach 21-23 marca br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyła się ocena działalności za 2017 rok Wojewódzkich Komend OHP...


O PLANOWANIU KARIERY Z GIMNAZJALISTAMI W STASZOWIE

W dniu 23 marca br. uczniowie z Gimnazjum z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Staszowie wzięli udział w warsztatach zorganizowanych przez...


OHP - TWORZYMY HISTORIĘ

W dniu 26 marca br. w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach odbyło się posiedzenie zespołu, którego zadaniem jest sporządzenie...


PRACOWITY DZIEŃ DLA JEDNOSTEK OHP NA REGIONALNYCH TARGACH PRACY WE WŁOSZCZOWIE

23 marca w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbyły się Regionalne Targi Pracy organizowane przez...


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY NA GIEŁDZIE SZKÓŁ I UCZELNI

W dniu 21.03.2017r. Młodzieżowe Biuro Pracy w Kielcach uczestniczyło w Giełdzie Szkół i Uczelni, która od wielu lat corocznie organizowana jest w Targach Kielce...


KADRA CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY NA GIEŁDZIE SZKÓŁ I UCZELNI W KIELCACH

21 marca 2018r. to drugi dzień Giełdy Szkół i Uczelni, organizowany w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Wydarzenie cieszyło się dużym...


KONKURS ECAM

W dniu 21.03.2018r. podczas Giełdy Szkół i Uczelni, organizowanej w Centrum Kongresowym Targów Kielce...


BENEFICJENCI PROJEKTU UKOŃCZYLI KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Jędrzejowie beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -YEI” zakończyli kolejną...


JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH

Zakończyły się zajęcia z psychologiem przeznaczone dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”...


SZKOLENIE DLA UCZESTNIKÓW OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Starachowicach zainaugurował...


GIEŁDA PRACY W MŁODZIEŻOWYM BIURZE PRACY W KIELCACH

Osoby poszukujące krótkoterminowego zatrudnienia, zainteresowane pracą na stanowisku pracownik inwentaryzacji, uczestniczyły w giełdzie pracy...


TARGI EDUKACJI I PRACY W OPATOWIE

W dniu 22 marca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie odbyła się kolejna edycja Targów Edukacji i Pracy organizowane przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy...


W PIŃCZOWIE ROZEGRANO WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ CHŁOPCÓW OHP

W dniu 22 marca br. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pińczowie rozegrano Wojewódzki Turniej Piłki Siatkowej Chłopców OHP...


KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH FILMÓW KOMÓRKOWYCH

Trzy filmy uczestników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach wezmą udział w Ogólnopolskim Konkursie Krótkometrażowych Filmów Komórkowych...

UCZESTNIK 13-1 ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY W JĘDRZEJOWIE STYPENDYSTĄ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Uczestnik 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie klasy III został Laureatem Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla szkół zawodowych...


PLANOWANIE KARIERY - WARSZTATY DLA GIMNAZJALISTÓW

W dniu 20 marca br. Agnieszka Serek - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie przeprowadziła warsztaty dla trzecich klas gimnazjum...


POŚREDNICTWO PRACY W SKARŻYSKU KAMIENNEJ

W skarżyskiej jednostce OHP zakończyły się indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy, które trwały od 14 do 21 marca br. Zajęcia z pośrednikiem pracy realizowane były w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”...


UPOWSZECHNIAMY REZULTATY PROJEKTU

Targi Edukacji I Pracy organizowane przez Świętokrzyską Wojewódzka Komendę OHP w Kielcach w dniu 20 marca 2018r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach były doskonałą okazją...


SPOTKANIE W PUNKCIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

W dniu 19 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie miało miejsce spotkanie w ramach tworzenia Punktów Doradztwa Edukacyjno Zawodowego...


WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O DZIAŁALNOŚCI I HISTORII OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

W dniu 21 marca br. w siedzibie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy ...


UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE Z OKAZJI 155 ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO

17 marca 2018 r. delegacja Hufca Pracy w Pińczowie wzięła udział w uroczystościach patriotycznych na Grochowiskach celem upamiętnienia 155 rocznicy...


TARGI PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W Ostrowcu Św. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP odbyły się kolejne Targi Pracy organizowane przez Świętokrzyską Wojewódzka Komendę OHP oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim...


WARSZTATY DORADCZE W ZSCKR W SANDOMIERZU

W miesiącu marcu doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Sandomierzu przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego...


PONAD 700 OSÓB ODWIEDZIŁO TARGI EDUKACJI I PRACY ORGANIZOWANE PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKĄ WK OHP

W dniu 20 marca w Zespole Szkół nr 3 w Starachowicach odbyła się kolejne edycja Targów Edukacji i Pracy, których organizatorem była Świętokrzyska WK OHP w Kielcach...


TARGI PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W Ostrowcu Św. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery OHP odbyły się kolejne Targi Pracy organizowane przez Świętokrzyską Wojewódzka Komendę OHP oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim...


WARSZTATY DORADCZE W ZSCKR W SANDOMIERZU

W miesiącu marcu doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Sandomierzu przeprowadziła warsztaty dla uczniów klas pierwszych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego...


PONAD 700 OSÓB ODWIEDZIŁO TARGI EDUKACJI I PRACY ORGANIZOWANE PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKĄ WK OHP

W dniu 20 marca w Zespole Szkół nr 3 w Starachowicach odbyła się kolejne edycja Targów Edukacji i Pracy, których organizatorem była Świętokrzyska WK OHP w Kielcach...


INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W KIELCACH

Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez 13-3 Hufiec Pracy w Kielcach, uczestniczą w zajęciach indywidualnych z pośrednictwa pracy...


REPREZENTANCI ŚWK OHP NA XIII OGÓLNPOLSKIM KONKURSIE INFORMATYCZNYM

W dniach 14-17 marca 2018 roku w tarnowskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP...


REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH REALIZATOREM CYKLU SZKOLEŃ DLA MŁODZIEŻY Z OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży, jako jednostka organizacyjna Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP organizuje cykl szkoleń skierowanych...


MARCOWA NARADA KADRY CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W KIELCACH

W dniu 16 marca br. w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach z siedzibą na Słowiku odbyła się narada pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach...


SPOTKANIE Z UCZNIAMI LICEUM GŁOWACKIEGO W OPATOWIE

W dniu 15.03.2018 r. pracownicy ŚWK OHP: Monika Baszak z OSZ Opatów oraz Monika Kozakiewicz z MCK Sandomierz, na zaproszenie...


WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W STARACHOWICACH

W dniach 15-16 marca, dwunastoosobowa grupa młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach zbierała żywność ...


PODSUMOWANIE 26 FINAŁU WOŚP W STARACHOWICACH

W czwartek 15 marca 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach odbyło się podsumowanie tegorocznego 26 finału...


WEBINARIUM - JAK ZACHOWYWAĆ SIĘ W SYTUACJACH STRESOWYCH?

Uczestnicy skarżyskiego Hufca Pracy realizują program ogólnopolski pt. „Myślę pozytywnie”. ...


WEBINARIUM W 13-3 HUFCU PRACY W KIELCACH

15 marca, młodzież z 13-3 Hufca Pracy w Kielcach uczestniczyła w webinarium, zorganizowanym przez ...


PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU WIEDZY O HISTORII OHP W 13-7 HP W PIŃCZOWIE

Reprezentacja Hufca Pracy w Pińczowie pod opieką wychowawcy Jerzego Łaganowskiego zakończyła przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu dotyczącego ...


MŁODZIEŻ Z JEDNOSTEK ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP UCZESTNICZYŁA W REKOLEKCJACH WIELKOPOSTNYCH

W dniach 12-14 marca 2018 r. młodzież wraz z kadrą z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach uczestniczyła w ...


SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W MICHAŁOWIE

W dniach 14-15 marca Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pińczowie przeprowadziło spotkanie ...


UCZESTNICZKA 13-3 HP KIELCE - NATALIA KUBICKA ODEBRAŁA NAGRODĘ ZA ZAJĘCIE TRZECIEGO MIEJSCA W VI OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NORMALIZACJA I JA”

W Warszawie dnia 16.03.2018 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole” poświęcona popularyzacji stosowania norm i zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej...


REKOLEKCJE W STARACHOWICACH

Od poniedziałku 12 marca do środy 14 marca, młodzież starachowickich szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych. Wśród uczestników znalazła się również liczna grupa uczestników Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach...


„NAZNACZENI PIECZĘCIĄ KRZYŻA” - ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH W HUFCU W JĘDRZEJOWIE.

W dniach 12-14 marca 2018 r. kadra i uczestnicy 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie jak co roku wspólnie przeżywali rekolekcje wielkopostne...


ZBIERAMY NAKRĘTKI DLA OLIWKI W KOŃSKICH

Od kilku lat uczestnicy 13-5 HP Końskie, włączają się w szczytną akcję polegającą na zbieraniu plastikowych nakrętek...


BADANIE ZAINTERESOWAŃ TESTEM KZZ

W dniu 13.03.2018 r. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie - Agnieszka Serek prowadziła warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie...


NARADA KADRY KIEROWNICZEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP

W dniu 15 marca br. w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach odbyła się narada kadry kierowniczej oraz specjalistów z ŚWK OHP...


DYREKTOR CEIPM Z WIZYTĄ W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY OHP W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W środę 14 marca br. w siedzibie Młodzieżowego Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim gościł Pan Dawid Tobiasz - dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach...


O PUNKTACH DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W dniu 14 marca br. w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zorganizowano spotkanie z nauczycielami związanymi z poradnictwem zawodowym...


W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP W KIELCACH WYBRANO NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

W dniu 13 marca 2018r. w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem było wyłonienie najpiękniejszej ozdoby oraz kartki wielkanocnej...


DZIEŃ KOBIET W KOŃSKICH

8 marca, wszystkie kobiety obchodzą swoje święto. Z tej okazji w Niepublicznym Gimnazjum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Końskich, odbyła się akademia w której uczestniczyła także młodzież z 13-5 Hufca Pracy w Końskich...


PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU O OHP W SKARŻYSKIM HUFCU

We wtorkowe popołudnie 13 marca do Hufca w Skarżysku-Kamiennej przybyły uczestniczki, które reprezentować będą jednostkę na wojewódzkim etapie Konkursu Wiedzy o OHP...


ZWYCIĘZCA TOUR DE POLOGNE I DWUKROTNY UCZESTNIK IGRZYSK OLIMPIJSKICH Z WIZYTĄ W SIEDZIBIE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP W KIELCACH

W dniu 14 marca br. w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach gościł Pan Zbigniew Piątek - wójt Gminy Piekoszów oraz zwycięzca wyścigu Tour de Pologne i olimpijczyk...


WIZYTA W STARACHOWICKIM URZĘDZIE PRACY

W piątek 09.03.2018 zakończył się cykl spotkań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach w których uczestniczyła młodzież ostatnich klas ...


„TAK POMAGAM” W JĘDRZEJOWIE

W dniach 9-10 marca Uczestnicy 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, wzięli udział w przedświątecznej zbiórce żywności...


UCZESTNICY 13-7 HUFCA PRACY W PIŃCZOWIE TWORZĄ KARTKI WIELKANOCNE

Uczestnicy 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie brali udział w zajęciach plastycznych, podczas których wykonali...


UCZESTNICY KIELECKIEGO 13-3 HUFCA PRACY W IPN „PRZYSTANEK HISTORIA”

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia” zorganizowało projekcję filmu przedstawiającego...


DZIEŃ KOBIET NA KRĘGIELNI W STARACHOWICACH

Z okazji Dnia Kobiet w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach z inicjatywy wychowawców odbyła się sportowa zabawa na ...


DZIEŃ KOBIET W STARACHOWICACH

Bardzo rozrywkowy Dzień Kobiet zorganizowała grupa „Kameleon” dla pań i dziewcząt Ośrodka. Po życzeniach dla wszystkich pań odbył się konkurs, w którym ...


WYMIANA DOŚWIADCZEŃ DORADCÓW ZAWODOWYCH

W dniu 7 marca 2018 roku miało miejsce spotkanie w ramach utworzenia Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. W spotkaniu uczestniczyli...


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W SKARŻYSKIM HUFCU PRACY

Kilkudniowy okres poświęcony duchowej odnowie poprzez modlitwę i spowiedź świętą w Kościele katolickim to rekolekcje...

MŁODZIEŻ Z JEDNOSTEK ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP TWORZY OZDOBY WIELKANOCNE

Już wkrótce czekają nas Święta Wielkanocne. Z tej okazji młodzież z jednostek Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach własnoręcznie stworzyła kartki i ozdoby świąteczne...


DZIEŃ KOBIET W 13-1 ŚHP W JĘDRZEJOWIE

Dzień kobiet jest to coroczne święto obchodzone 8 marca, jako wyraz szacunku dla ...

KARTKI I OZDOBY W KOŃSKICH

Młodzież z 13-5 HP w Końskich, aktywnie przystąpiła do przygotowywania prac na Wojewódzki Konkurs na „Kartkę i Ozdobę Wielkanocną”...


O ZAWODACH I KOMPETENCJACH PRZYSZŁOŚCI W KIELECKIM „ŚNIADKU”

W dniu 6 marca odbyły się kolejne zajęcia z doradcą zawodowym w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Kielcach...


„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W STARACHOWICACH ZAKOŃCZONE

W dniu 06.03.2018r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach zakończyły się zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”...


PLANOWANIE SCIEŻKI KARIERY

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery z Mniowa – Agnieszka Serek, przeprowadziła w dniu 5 marca br. warsztaty z trzecią klasą Liceum Ogólnokształcącego w Końskich...


ZAJĘCIA PLASTYCZNE W PIŃCZOWIE KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

Uczestnicy 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie zakończyli prace plastyczne przy stroikach na Wojewódzki Konkurs na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne...


KOLOROWO W SKARŻYSKIM HUFCU

Uczestniczki ze skarżyskiego Hufca Pracy wyraziły chęć udziału w konkursie na kartkę i ozdobę wielkanocną ogłoszonym przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP...


MYŚLĘ POZYTYWNIE - RALIZUJEMY W STARACHOWICACH

W dniach 5 i 6 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach odbyły się zajęcia w ramach realizacji programu ogólnopolskiego...


KURS KOMPUTEROWY W SKARŻYSKIEJ JEDNOSTCE OHP

5 marca br. w skarżyskiej jednostce OHP rozpoczął się kurs komputerowy...


ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP NA SPOTKANIU KOORDYNATORÓW PUNKTÓW DORADZTWA-EDUKACYJNO ZAWODOWEGO

W dniu 7 marca 2018r. w siedzibie kieleckiej Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców odbyło się spotkanie koordynatorów Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim...


ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP W KIELCACH UCZCIŁA PAMIĘĆ „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

1 marca w całym kraju obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Świętokrzyska WK OHP w Kielcach wraz ze swoimi jednostkami czynnie włączyła się w obchody tego święta....


„JAK UDZIELIĆ TONĄCEMY POMOCY?” W PIŃCZOWIE

Grupa uczestników Hufca Pracy w Pińczowie pod opieką wychowawcy Jerzego Łaganowskiego wzięła udział w pokazie zorganizowanym przez strażaków z Powiatowej Straży Pożarnej w Pińczowie ...


INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W SANDOMIERZU

Poszukiwanie pracy to często długi proces, który wymaga od nas sporo wysiłku i cierpliwości...


ABSOLWENT MICHAŁ ODWIEDZIŁ SKARŻYSKI HUFIEC PRACY

Drugiego marca skarżyski Hufiec Pracy odwiedził absolwent Michał Płatek...


KURS KOMPUTEROWY ECDL W SANDOMIERZU

Sandomierska grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI” zakończyła realizacje kolejnej form wsparcia...


SILNA REPREZENTACJA OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH PODCZAS BIEGU „TROPEM WILCZYM”

W dniu 4 marca 2018 r. w Starachowicach obchody „Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych” zakończyły się biegiem pod nazwą „Tropem Wilczym”...


„PRZYWRÓĆMY ICH PAMIĘĆ - W HOŁDZIE BOHATEROM”

Pod takim hasłem, w dniu 1 marca br. w Końskich odbyły się uroczystości poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych...


WYCIECZKA UCZESTNIKÓW HUFCA W PIŃCZOWIE DO STARACHOWIC, SANDOMIERZA I MIELCA

Uczestnicy Hufca Pracy w Pińczowie w dniach 27-28.02.2018 r. wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Starachowic, Sandomierza i Mielca. Wyjazd był zwieńczeniem ukończonych kursów spawacz w osłonach gazowych oraz operator wózka widłowego...


JAK ODNALEŹĆ WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY

W dniu 2 marca 2018 roku kolejna grupa gimnazjalistów skorzystała ze wsparcia doradcy zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Staszowie w procesie planowania kariery edukacyjno-zawodowej...


PODSUMOWANIE ZAGRANICZNYCH PRAKTYK MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY

W trakcie praktyk w miastach Bilston oraz Stafford młodzież doskonaliła swoje umiejętności zawodowe oraz język angielski. Podczas wyjazdu wrażeń nie brakowało...


OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W JĘDRZEJOWIE

Mając w pamięci słowa wypowiedziane przez śp. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, uczestnicy i kadra 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie uczcili pamięć tych wszystkich, którzy walczyli po 1945 roku z sowieckim okupantem...


MŁODZIEŻ Z OSIW OHP NA KONCERCIE PATRIOTYCZNYM W KIELCACH

Pierwszego marca w dzień Żołnierzy Wyklętych młodzież z ośrodka OHP w Starachowicach uczestniczyła z wychowawcami w niezwykłym koncercie...


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU W STARACHOWICACH

W dniu 1 marca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania zakończył się konkurs na Kartkę i Ozdobę Wielkanocną na poziomie lokalnym...


DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W PIŃCZOWIE

1 marca obchodzono w całym kraju Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”...


INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY WE WŁOSZCZOWIE

W dniu 27 lutego w Punkcie Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie zakończono indywidualne pośrednictwo pracy skierowane do beneficjentów projektu...


KAMELEON DLA DZIECI

Formacja Kameleon z OSiW OHP w Starachowicach gościła z występem 27 lutego w Filii Biblioteki Miejskiej nr 1...


ZAINTERESOWANIA I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Pod takim tytułem, Agnieszka Serek - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie, przeprowadziła zajęcia z gimnazjalistami 27 lutego br. w Zespole Szkół w Rogowie...


PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM W SZEWNIE

Dyżur doradcy zawodowego w ferie w szkole ma swoje szczególne uzasadnienie. Jest to czas nieograniczony ramami zajęć szkolnych...


POWRÓT UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY Z ANGLII

grupa młodzieży z 13-1 ŚHP w Jędrzejowie uczestnicząca w projekcie „Zdobywamy wiedzę i umiejętności - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”, po 14 dniach pobytu za granicą wróciła do kraju...


WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ MŁODZIEŻY OHP

27 lutego 2018 r. w Starachowicach odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP...


SENATOR SPRZYJA DZIAŁANIOM OHP

W dniu 02.03.2018 r. Pan Jacek Sabat Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach gościł Pana Krzysztofa Słonia Senatora RP


KADRA WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP W KIELCACH ODDAŁA CZEŚĆ BOHATEROM

Podczas wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych naszą Instytucję reprezentował Pan Jacek Sabat Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP...


DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. PAMIĘTAMY

1 marca obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach obchodów tego święta w Kielcach uczestniczyła delegacja Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na czele z Panem Jackiem Sabatem, Wojewódzkim Komendantem Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach


PRACA W KOMENDZIE GŁÓWNEJ

Informujemy, iż Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Warszawie...


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI”

W jednostkach Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach trwają zajęcia komputerowe realizowane w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”...


INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA- YEI” W PIŃCZOWSKIEJ JEDNOSTCE

12 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pińczowie rozpoczęło się indywidualne pośrednictwo pracy w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”...


DZIEŃ OTWARTY W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W PIŃCZOWIE

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie w dniu 22.02.2018 roku zorganizowało Dzień Otwarty „Zaprzyjaźnij się z OHP” w ramach akcji Zima OHP...


PROJEKTOWE ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyły się zajęcia grupowe z psychologiem oraz zajęcia z zapobiegania depresji w ramach projektu...


ZAJĘCIA Z POŚREDNICTWA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęły się indywidualne zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy...


ZAKOŃCZENIE PRAKTYK ZAWODOWYCH Z PROGRAMU ERASMUS+

W dniu 23.02.2018 r. młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie zakończyła praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii...


ZAKOŃCZENIE AKCJI ZIMA Z OHP NA BASENIE W PIŃCZOWIE

Dnia 22 lutego 2018 roku młodzież z Hufca Pracy w Pińczowie w ramach zakończenia akcji Zima z OHP wzięła udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych..


KOMENDA GŁÓWNA OHP PODJĘŁA WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ PKP TELKOL

W dniu 21 lutego br. w siedzibie Komendy Głównej OHP doszło do podpisania porozumienia z firmą PKP TELKOL sp. z o.o...


O WSPÓLNEJ INICJATYWIE W SIEDZIBIE KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

W czwartek 22 lutego br. w siedzibie Kuratorium Oświaty gościli pracownicy Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach - Pan Dawid Tobiasz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach oraz Pan Jakub Zaczkiewicz specjalista ds. Rynku pracy...


PONAD 2000 OSÓB UCZESNICZYŁO W SPOTKANIACH Z KADRĄ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP

W całym województwie trwa cykl spotkań z rodzicami, podczas których kadra Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach promuje wspólną inicjatywę Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskiej WK OHP oraz partnerów....


DYREKTOR CEIPM W WIZYTĄ W KIELECKICH JEDNOSTKACH

W dniu 22 lutego br. Pan Dawid Tobiasz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wizytował kieleckie jednostki rynku pracy...


JAZDA FIGUROWA W KIELCACH

W dniu 21.02.2018 r. w ramach Ferii z OHP młodzież z 13-3 Hufca Pracy w Kielcach aktywnie spędziła czas - jeżdżąc na łyżwach....


ZIMA Z OHP NA STRZELNICY W PIŃCZOWIE

W dniu 21 lutego 2018 roku uczestnicy 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie w ramach akcji Zima z OHP uczestniczyli w zajęciach sportowo - rekreacyjnych, zorganizowanych przez wychowawcę Sylwestra Walaska na strzelnicy sportowej w Pińczowie....


FERIE Z OHP - WYJŚCIE NA BASEN UCZESTNIKÓW 13-3 HP W PRACY

W dniu 20.02.2018 br. Grupa uczestników z 13-3 HP w ramach Ferii z OHP udała się na pływalnię Delfin....


KURS KOMPUTEROWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

W Kazimierzy Wielkiej od 20 lutego trwa kurs komputerowy dla beneficjentów projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”....


ZIMOWE ROZGRYWKI W BILARDA I TENISA STOŁOWEGO W PIŃCZOWIE

W dniu 20 lutego 2018 roku w ramach akcji Zima z OHP, 13-7 Hufiec Pracy w Pińczowie zorganizował dla młodzieży rozgrywki w bilarda i tenisa stołowego...


PUNKT KONSULTACYJNY MCK PIŃCZÓW W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

W dniu 20 lutego 2018 roku kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Pińczowie zorganizowała Punkt Konsultacyjny jednostki w Bibliotece Publicznej w Pińczowie...


MŁODZIEŻ ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY W JĘDRZEJOWIE POZNAJE TRENDY ANGIELSKICH FRYZUR

Uczestnicy projektu Erasmus+ przebywający na praktykach zawodowych w Anglii, szkolący się w zawodzie fryzjer doskonalą swoje umiejętności zawodowe w salonach fryzjerskich w Stafford i Cannock...


SPOTKANIE W DELEGATURZE ZLSP W KIELCACH

W dniu 19.02.2018 r. w świetlicy Delegatury Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Kielcach, przy ul. Kościuszki 11, odbyło się spotkanie zorganizowane przez dyrektora Delegatury p. Jadwigę Kotkowską....


NA ZIMOWO, NA SPORTOWO

19 lutego w skarżyskim Hufcu Pracy odbyły się rozgrywki sportowe w ramach Ferii z OHP....


DZIEŃ OTWARTY W OSZ OPATÓW

W dniu 19.02.2018r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie, odbył się dzień otwarty dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów....


UCZESTNICY KIELECKIEGO HUFCA W KINIE HELIOS

W dniu 19 lutego 2018 r. uczestnicy w ramach Ferii z OHP 13-3 Hufca Pracy w Kielcach wraz z wychowawcą wybrali się do kina Helios w Kielcach....


KURS KOMPUTEROWY WE WŁOSZCZOWIE

W dniu 19 lutego zakończył się kurs komputerowy dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” dla grupy włoszczowskiej....


„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W OPATOWIE - ZAJĘCIA Z ECDL

W miesiącu lutym w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie rozpoczęły się zajęcia z ECDL w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”....


AMATORZY KRĘGLI ZE SKARŻYSKIEGO HUFCA

16 lutego w ramach akcji „Ferie z OHP” piętnastoosobowa grupa uczestników skarżyskiego Hufca Pracy wybrała się pod opieką wychowawców na kręgle do Kombinatu Formy....


ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W BUSKU - ZDROJU ZAKOŃCZONE

16 lutego grupa ośmiu uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” z Buska - Zdroju zakończyła udział w zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych....


LEKCJA WIZAŻU

Dnia 15.02.2018r. w jędrzejowskiej placówce w ramach Akcji „Zima z OHP” odbyły się zajęcia z manicure oraz stylizacji paznokci metodą hybrydową....


WYCIECZKA DO LIVERPOOLU

W dzień wolny od zajęć młodzież Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie przebywająca na praktykach zawodowych w ramach programu „Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”....


UCZESTNICY 13-1 ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY POZNAJĄ TURYSTYCZNE ATRAKCJE WALII

Młodzież z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie biorąca udział w projekcje Erasmus+ „Poszerzamy wiedze i horyzonty-praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii2” nie tylko zdobywa nowe doświadczenia zawodowe ale poznaje również historię i ciekawe miejsca Wielkiej Brytanii....


KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRRUDNIENIA-YEI” W OSTROWCU ŚW.

Kolejną formą wsparcia dla uczestników biorących udział w projekcie Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”, są zajęcia z podstaw języka angielskiego....


LODOWE SZALEŃSTWO

Jedną z atrakcji akcji Ferie z OHP jest w Skarżysku wyjście młodzieży wraz z wychowawcami na miejskie lodowisko....


OGNISKO W 13-1 ŚHP W JĘDRZEJOWIE

W dniu 15.02.2018, na terenie 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie odbyło się ognisko na zakończenie pierwszego tygodnia ferii z OHP 2018....


POPOŁUDNIE W STARACHOWICKIM INTERNACIE

Młodzież z OSiW OHP spędzała ferie między innymi na świetlicy internatu, gdzie wychowawcy organizują różnorodne zajęcia....


„Z HISTORIĄ W TLE”

„Z historią w tle” - to tytuł naszego przedsięwzięcia, aby zaprezentować naszej młodzieży polskie historyczne dzieła filmowe na małym ekranie...


ZAKOŃCZENIE FERII W STARACHOWICACH

Ostatni dzień ferii zimowych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach upłynął na rozgrywkach sportowych...


„Z POLICJĄ PO DRODZE”

Dnia 15.02.2018r. w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie w ramach Akcji „Zima z OHP” odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie...


„KAMELEON” W TEATRZE ŻEROMSKIEGO W KIELCACH

W ramach tegorocznej akcji Zima z OHP, Paulina Gębska - doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach przeprowadziła poradnictwo grupowe i indywidualne podczas dni otwartych MCIZ Kielce...


AKTYWNE FERIE Z BILARDEM

Grupa młodzieży z 13-3 HP skorzystała w ramach ferii z oferty Kieleckiego Centrum Bilardowego i spędziła czas ucząc się gry w bilard...


PORADNICTWO ZAWODOWE W RAMACH DNIA OTWARTEGO MCIZ W KIELCACH

W ramach tegorocznej akcji Zima z OHP, Paulina Gębska - doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach przeprowadziła poradnictwo grupowe i indywidualne podczas dni otwartych MCIZ Kielce...


DZIEŃ OTWARTY MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W KIELCACH ZAKOŃCZONY SUKCESEM

W dniu 16 lutego br. w siedzibie Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach odbył się Dzień Otwarty....


WIZYTA WICEWOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W SIEDZIBIE ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP W KIELCACH

W piątek – 13 lutego br. w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach gościł Pan Andrzej Bętkowski - Wicewojewoda Świętokrzyski....


BEKON PO ANGIELSKU SPORZĄDZONY NA PRAKTYKACH W ANGLII PRZEZ UCZESTNIKÓW ERASMUS+

Uczestnicy jędrzejowskiego hufca szkolący się w zawodzie kucharz, przebywający na praktykach zawodowych w Wielkiej Brytanii uczą się przygotowywać typowe angielskie potrawy....


DUCHOWE SPOTKANIE Z PAPIEŻEM

Czwartek 15 lutego był ważnym dniem w życiu skarżyskiego Hufca Pracy....


TURNIEJ SZACHOWO-WARCABOWY W PIŃCZOWIE „ZIMA Z OHP”

W dniu 13 lutego 2018 roku w siedzibie Hufca Pracy w Pińczowie w ramach ferii zimowych rozegrany został turniej szachowo-warcabowy na planszach 100 polowych....


„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENA YEI” - DZIAŁANIA PROJEKTOWE W SKARŻYSKU KAMIENNEJ

W Skarżysku Kamiennej trwa realizacja projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, skierowanego do osób w wieku 18-24 lata, które nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe....


AKTYWNA „ZIMA Z OHP” W STARACHOWICACH

W dniu 15 lutego młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach wraz z kadrą wychowawczą wybrała się na lodowisko do Skarżyska-Kamiennej w ramach „Zima z OHP”....


„ZOSTAŃ MISTRZEM” - TURNIEJ W WARCABY I SZACHY W 13-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W JĘDRZEJOWIE

Warcaby i szachy to bardzo mądre gry strategiczne znane ludzkości od wieków....


ZAJĘCIA NA LODOWISKU

W ramach akcji „Zima z OHP” 15 lutego 2018 r. uczestnicy Hufca Pracy w Pińczowie pojechali na lodowisko MOSiR w Busku Zdroju....


WALENTYNKI W KOŃSKICH

14 lutego w chłodny dzień Świętego Walentego, w 13-5 HP w Końskich, odbyły się zajęcia plastyczne w ramach akcji „Zima z OHP”....


INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W KAZIMIERZY WIELKIEJ ROZPOCZĘTE

Pośrednik pracy Renata Kania z Punktu Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej od 13 lutego prowadzi zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z grupy kazimierskiej....


WALENTYNKOWA ŚRODA W JĘDRZEJOWIE

14 lutego na całym świecie obchodzone jest święto miłości czyli walentynki....


„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” - JEZYK ANGIELSKI W STARACHOWICACH

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach trwają zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych....


KONKURS STRZELECKI W STARACHOWICACH

W dniu 14 lutego odbył się turniej strzelecki z broni kbks....


ŚCIANKA WSPINACZKOWA W PIŃCZOWIE

Uczestnicy Hufca Pracy w Pińczowie w dniu 14.02.2018 r. aktywnie wypoczywali na ściance wspinaczkowej w Hali Powiatowego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Pińczowie....


STARE I NOWE ZABAWY RUCHOWE

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie rozpoczęła się realizacja zajęć w ramach akcji „ZIMA Z OHP”....


DUSZPASTERZ ŚWK OHP ODWIEDZIŁ 13-5 HUFIEC PRACY W KOŃSKICH

13 lutego br. uczestników i kadrę 13-5 Hufca Pracy w Końskich odwiedził ks. Dariusz Jarliński – duszpasterz ŚWK OHP....


RÓŻE DLA UCZESTNICZEK PROJEKTU

W dniu Świętego Walentego, czyli 14 lutego uczestnicy projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”, który odbywa się w skarżyskim Hufcu Pracy nie zapomnieli o okazaniu sympatii swoim kursowym koleżankom....


PŁYWAĆ KAŻDY MOŻE...

W skarżyskim Hufcu odbyły się kolejne zajęcia w ramach akcji Ferie z OHP....


SZKOLIMY SIĘ ZAWODOWO W WIELKIEJ BRYTANII

Uczestnicy 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie odbywają praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+ „Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii2”...


KINO NA WALENTYNKI

14 luty to dzień, w którym Święty Walenty hojnie sypie prezentami i niespodziankami...


ZIMA Z OHP W KOŃSKICH

12 lutego rozpoczęły się ferie zimowe w naszym województwie. 13-5 Hufiec Pracy w Końskich, jak co roku przygotował dla uczestników wiele atrakcji...


ZIMA Z OHP W KIELCACH

W 13-3 Hufcu Pracy w Kielcach, młodzież podczas ferii zimowych korzysta z przygotowanej dla nich oferty spędzenia czasu wolnego...


KINO DLA ZAKOCHANYCH

W przeddzień Święta Zakochanych młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach udała się do kina...


BEZPIECZNE FERIE W KIELCACH CZAS ZACZĄĆ

Ferie zimowe to dla młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie....


PIERWSZE DNI POBYTU UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY W WIELKIEJ BRYTANII

W dniu 11.02.2018r. 16-to osobowa grupa uczestników Środowiskowego Hufca Pracy z Jędrzejowa pod opieką komendanta hufca Bożeny Kucybały i p. Izabeli Sobczyk – nauczyciela języka angielskiego wyjechała na praktyki zawodowe w ramach projektu Erasmus+ „Poszerzamy wiedzę i horyzonty- praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”....


FORMACJA „KAMELEON” Z OSIW WYSTĄPIŁA DLA SENIORÓW

Grupa „Kameleon” z OSiW OHP w Starachowicach rozpoczęła ferie zimowe występem dla seniorów z klubu „Manhattan – Wigor”....


SPOTKANIE Z RODZICAMI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W ZBLUDOWICACH

Doradca zawodowy buskiego MCK 8 lutego prowadził spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbludowicach....


ROZPOCZĘCIE FERII W STARACHOWICACH

W poniedziałek, 12 lutego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach rozpoczęła się realizacja zajęć „Zima z OHP 2018”....


ZAJĘCIA PLASTYCZNE „ZIMA Z OHP” W PIŃCZOWIE

12 lutego 2018 roku w Hufcu Pracy w Pińczowie w ramach akcji „Zima z OHP” odbyły się zajęcia plastyczne w których udział wzięli uczestnicy hufca oraz młodzież ze środowiska lokalnego....


UCZESTNICY SKARŻYSKIEGO HUFCA W MUZEUM KOLEJNICTWA

12 lutego rozpoczęła się w skarżyskim Hufcu Pracy akcja „Ferie z OHP”....


ZAJĘCIA Z ZAKRESU OBSŁUGI PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PIŃCZOWIE

Od 8 do 14 lutego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Pińczowie trwają „Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych” w ramach wsparcia szkoleniowo-edukacyjnego projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”....


SZKOLENIE KADRY KIELECKIEGO HUFCA

W dniu 9 lutego br. kadra wychowawcza 13-3 Hufca Pracy w Kielcach wzięła udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela Miejskiej Komendy Policji w Kielcach pt: „Handel ludźmi i Cyberprzemoc”....


NARADA KADRY KIEROWNICZEJ ŚWK OHP

W dniu 9 lutego br. w siedzibie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach odbyła się druga narada kadry kierowniczej w 2018 roku....


SŁÓW KILKA O EMOCJACH...

W piątek 9 lutego br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie – Agnieszka Serek prowadziła zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy na temat reakcji w trudnych sytuacjach i emocjach towarzyszących w takich chwilach....


BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI NA ZAJĘCIACH Z PSYCHOLOGIEM

8 lutego br. odbyły się grupowe zajęcia z psychologiem w ramach trwającego projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”....


ZAKRĘCONA AKCJA W STARACHOWICACH

Od trzech lat członkowie Rady Młodzieży Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach biorą udział w „Zakręconej Akcji i Ty Możesz Pomóc”....


POWIATOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W KOŃSKICH

W dniu 8 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich, odbył się XVII Turniej Tenisa Stołowego Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Koneckiego....


RODZICE Z SP GÓRNIKI ZACIEKAWIENI UTWORZENIEM PUNKTÓW DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

W dniu 08.02.2018r. Paulina Gębska – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach przeprowadziła spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Górnikach....


JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ, CZYLI O AUTOPREZENTACJI W STASZOWIE

W dniach 5 i 8 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Staszowie odbyły się warsztaty skierowane do uczniów klasy wielozawodowej oraz technikum z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie....


UCZESTNICY KIELECKIEGO HUFCA PRACY NA WYCIECZCE W MUZEUM OBEJRZELI WYSTAWĘ „UCZEŃ I PIERWSZY MISTRZ”

Dnia 08.02.2018 uczestnicy 13-3- HP Kielce wybrali się do Muzeum Narodowego w dawnym Pałacu Biskupów na wystawę czasową poświęconą malarstwu Józefa Szermentowskiego i Franciszka Kostrzewskiego....


ODWIEDZINY ABSOLWENTKI W KIELECKIM HUFCU

W dniu 09 lutego 2018 r. kadrę wychowawczą z 13-3 HP w Kielcach odwiedziła absolwentka Dorota Jamrożek, która pomimo wielu lat od ukończenia szkoły jest w stałym kontakcie z wychowawcami....


PROMOCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO W ŁONIOWIE

8 lutego br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Sandomierzu - Monika Kozakiewicz spotkała się z rodzicami uczniów Publicznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łoniowie w celu przybliżenia inicjatywy powołania punktów doradztwa zawodowego....


WARSZTATY Z MATURZYSTAMI

W czwartek 8 lutego br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie, prowadziła warsztaty z maturzystami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie....


TŁUSTY CZWARTEK W STARACHOWICACH

Jak nakazuje tradycja od czwartkowego poranka w OSiW OHP w Starachowicach młodzież z klas III pod okiem instruktor Anny Rosińskiej piekła pączki i oponki....


ROZPOCZĘCIE PROGRAMU AUTORSKIEGO „ABC PIŁKI NOŻNEJ” W PIŃCZOWIE

8 lutego w 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie odbyły się pierwsze zajęcia sportowe w ramach autorskiego programu edukacji sportowej „ABC piłki nożnej”, którego autorem jest pan Fryderyk Wywiał komendant 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie....


KOLEJNE SPOTKANIE Z RODZICAMI PROMUJĄCE IDEE PORADNICTWA ZAWODOWEGO

W dniu 7 lutego 2018 r., doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Staszowie po raz kolejny wziął udział w semestralnym spotkaniu z rodzicami promując wspólną inicjatywę Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, polegającą na powołaniu w województwie świętokrzyskim Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego....


WSPÓŁPRACA I PROMOCJA W STASZOWIE

W środę 7 lutego 2018 roku, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Staszowie wspólnie z przedstawicielką firmy Promedica24 z Kielc, Panią Magdaleną Stępień zorganizowały spotkania informacyjno-promocyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Staszowie oraz w Centrum Aktywności Cyfrowej w Staszowie....


ROZMOWY O DŁUGOLETNIEJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP ORAZ FIRMĄ CALL CENTER INTER GALACTICA

W środę 7 lutego w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP gościła Pani Agnieszka Krupa – HR Business Partner z kieleckiego oddziały firmy Call Center Inter Galactica....


KOLEJNE SPOTKANIA Z RODZICAMI W BUSKU-ZDROJU I PIŃCZOWIE

Doradca zawodowy buskiego MCK realizuje spotkania informacyjne z rodzicami uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych....


BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII ZIMOWYCH W KOŃSKICH

W dniu 6 lutego, uczestnicy z 13-5 Hufca Pracy w Końskich, wzięli udział w spotkaniu z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Końskich, które odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich....


SPOTKANIE Z POLICJĄ W STARACHOWICACH

6 lutego odbyły się zajęcia dla uczniów klas pierwszych dotyczące bezpieczeństwa młodzieży w czasie ferii zimowych....


MŁODZIEŻ W DALESZYCACH BOGATSZA O WIEDZĘ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ

W dniu dzisiejszym Pani Paulina Gębska – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach przeprowadziła zajęcia grupowe z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach....


ZMNIEJSZAMY BEZROBOCIE W OSTROWCU ŚW.

W dniu 6 lutego br. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Ostrowcu Św. odbyło się spotkanie zachęcające do podjęcia pracy....


ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM PODCZAS MŁODZIEZOWYCH TARGÓW PRACY

We wtorek 6 lutego br. trzecioklasiści z technikum Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach, uczestniczyli w zajęciach z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach – Panią Anną Kuchtą....


W KIELCACH ODBYŁY SIĘ MŁODZIEŻOWE TARGI PRACY ZORGANIZOWANE PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKĄ WOJEWÓDZKĄ KOMENDĘ OHP

W dniu 6 lutego br. w siedzibie Młodzieżowego Biura Pracy w Kielcach odbyły się Młodzieżowe Targi Pracy....


ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA-YEI” W OSTROWCU ŚW.

Przez cały miesiąc luty 2018r. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają zajęcia z j. angielskiego w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI”....


O DZIAŁALNOŚCI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP W NASZEJ SIEDZIBIE

7 lutego br. w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP odbyło się spotkanie informacyjne z osobami zainteresowanymi usługami świadczonymi przez Ochotnicze Hufce Pracy na terenie województwa świętokrzyskiego....


MCK STASZÓW PODCZAS DNIA PROFILAKTYKI W CZAJKOWIE

W dniu 6 lutego br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Staszowie na zaproszenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie spotkał się z młodzieżą by omówić kwestie związane ze światem Internetu....


WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Dnia 6 lutego br. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyło się spotkanie w którym uczestniczyła Pani Lidia Żak - doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ostrowcu Św....


MŁODZIEŻ Z OSIW NA SPACERZE PO STARACHOWICACH

6 lutego br. grupa młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach udała się na spacer po mieście....


DAR SERCA DLA MIESZKAŃCÓW DPS W KOŃSKICH

Dnia 6 lutego br. uczestnicy 13-5 OHP w Końskich, wchodzący w skład Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych w Domu Pomocy Społecznej „Cichy Zakątek” wykonali występ artystyczny na rzecz środowiska lokalnego....


O POSZUKIWANIU PRACY WE WŁOSZCZOWIE

5 lutego w Punkcie Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie odbyły się zajęcia skierowane do młodzieży poszukującej pracy....


ŚWIĘTOKRZYSKA WK OHP WŁĄCZA SIĘ W AKCJĘ PROMOWANIA SZACUNKU DO FLAGI NARODOWEJ I HYMNU PAŃSTWOWEGO

W listopadzie 2017 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało przewodnik promujący szacunek do flagi narodowej oraz hymnu państwowego....


O ZAPOBIEGANIU DEPRESJI WŚRÓD MŁODZIEŻY W BUSKU-ZDROJU

2 lutego w buskim MCK OHP zakończyły się grupowe zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży....


SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W SZKOLE AWANS W PIŃCZOWIE

Dnia 5 lutego 2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery w Pińczowie zorganizowało spotkanie informacyjno-promocyjne w Szkole Awans w Pińczowie, dla uczniów 3 klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej....


SPOTKANIE Z KULTURĄ I SZTUKĄ UCZESTNIKÓW ZE ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY W JĘDRZEJOWIE

W piątkowe popołudnie uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie pod opieką wychowawców udali się na Koncert muzyki irlandzkiej zespołu Apathetic Turtles zorganizowany przez Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie....


ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII W PIGUŁCE

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie dnia 03.02.2018 r. odbyły się zajęcia z historii i kultury Anglii dla uczestników wyjeżdżających na praktyki zawodowe w ramach projektu „Poszerzamy Wiedzę i Horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”....


13-1 ŚRODOWISKOWY HUFIEC PRACY W JĘDRZEJOWIE PODCZAS OBCHODÓW 74 ROCZNICY ODBICIA ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ Z RĄK GESTAPO

2 luty to ważna data dla mieszkańców Jędrzejowa i powiatu Jędrzejowskiego....


ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

Od 23 stycznia w MCK Sandomierz odbywały się kolejne zajęcia dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w ramach wsparcia motywacyjno - doradczego....


SPOTKANIE Z POLICJANTEM BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE W PIŃCZOWIE

W siedzibie Hufca Pracy w Pińczowie odbyło się spotkanie uczestników 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie ze starszym aspirantem Zbigniewem Modrzewieckim - policjantem Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie....


POD POMNIKIEM MARIANA LANGIEWICZA W WĄCHOCKU

Grupa gimnazjalistów z OSiW OHP odwiedziła wraz z wychowawcami 2.II. pobliski Wąchock, w którym znajdują się miejsca i pamiątki związane z powstaniem styczniowym....


KOLEJNE SPOTKANIA Z RODZICAMI W RAMACH UTWORZENIA PUNKTÓW DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W KAPAŁOWIE I RUDZIE MALENIECKIEJ

W dniu 01.02.2018r. Paulina Gębska – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziła spotkania z rodzicami w Szkole Podstawowej w Kapałowie oraz w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej....


DORADCA ZAWODOWY Z MCK STASZÓW O WSPÓLNEJ INICJATYWIE Z ŚWIĘTOKRZYSKIM KURATORIUM OŚWIATY

Nie łatwo jest dzisiaj efektywnie i skutecznie funkcjonować na rynku pracy bez całego parkietu wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z aktywnym i świadomym planowaniem kariery zawodowej....


AKTYWNA PROMOCJA PUNKTÓW DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO W STARACHOWICACH

Młodzieżowe Centrum Kariery w Starachowicach aktywnie promuje wspólną inicjatywę Kuratorium Oświaty w Kielcach i Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, polegającą na stworzeniu w województwie świętokrzyskim Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego....


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W PIŃCZOWIE PROMUJE PUNKTY DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

W dniach 30.01.2018 roku i 01.02.2018 roku Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pińczowie uczestniczyło w kolejnych spotkaniach z rodzicami....


PROMOCJA PUNKTÓW DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO W SZKOŁACH POWIATU JEDRZEJOWSKIEGO

Od 27 stycznia w powiecie jędrzejowskim doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jędrzejowie brał udział w spotkaniach poświeconych promocji Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego....


POZYTYWNE OPINIE O DZIAŁANIACH ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP NA SPOTKANIU Z PANIĄ MINISTER ANNĄ ZALEWSKĄ

Podczas spotkania w Targach Kielce nie zabrakło pozytywnych akcentów związanych z działalnością Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach...


EFEKTY DOBREJ WSPÓŁPRACY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP Z PRACODAWCAMI ZAPREZENTOWANE PODCZAS KONFERENCJI „BLIŻEJ FUNDUSZY EUROPEJSKICH” W KIELCACH

Podczas Konferencji „Bliżej Funduszy Europejskich”, która odbyła się w Kielcach w dniu 31 stycznia br. na której m.in. zaprezentowano efekty projektów realizowanych przez Świętokrzyską WK OHP w Kielcach w ramach „Gwarancji dla młodzieży”, wystąpiła Pani Magdalena Stubba...


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ ODWIEDZIŁA STOISKO ŚWK OHP

1 lutego br. w Targach Kielce odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego....


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ W KIELCACH

1 lutego br. w Targach Kielce odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego....


PROMOCJA DORADZTWA ZAWODOWEGO NA SPOTKANIACH Z RODZICAMI W POWIECIE SANDOMIERSKIM

W dniach 29 oraz 30 stycznia br. doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Sandomierzu - Monika Kozakiewicz wzięła udział w spotkaniach z rodzicami uczniów w Szkole Podstawowej w Obrazowie oraz Zespole Placówek Oświatowych w Koprzywnicy....


AKCJA EDUKACYJNA - BEZPIECZNE FERIE W PIŃCZOWIE

Dnia 01 lutego 2018 roku uczestnicy Hufca Pracy w Pińczowie wzięli udział w kolejnej prelekcji....


HUFIEC PRACY W PIŃCZOWIE NA SPOTKANIU Z RODZICAMI

1 lutego 2018 r. komendant Hufca Pracy w Pińczowie razem z wychowawcą Sylwestrem Walaskiem uczestniczyli w spotkaniu z rodzicami uczniów klasy III Gimnazjum Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Pińczowie....


WSPARCIE DORADCY ZAWODOWEGO PRZED WYJAZDEM DO WIELKIEJ BRYTANII

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym w projekcie realizowanym przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pod nazwą „Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”....


ZAKOŃCZENIE GRUPOWYCH ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W PIŃCZOWIE

Dnia 31 stycznia 2018 roku w grupie projektowej „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Pińczowie zakończono grupowe wsparcie z psychologiem, które były ostatnią formą w zadaniu Wsparcie motywacyjno-doradcze....


BEZPIECZNE FERIE W KOŃSKICH

W dniu 30 stycznia, uczestnicy z 13-5 Hufca Pracy w Końskich, wzięli udział w spotkaniu ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich....


PRZYGOTOWANIA DO KONECKICH DNI PROFILAKTYKI

W czwartek 30 stycznia 2018 roku w siedzibie SANEPID-u w Końskich odbyło się pierwsze spotkanie członu organizacyjnego XIII Koneckich Dni Profilaktyki....


ZAJĘCIA GRUPOWE Z PSYCHOLOGIEM WE WŁOSZCZOWIE

W Punkcie Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie trwają zajęcia grupowe z psychologiem....


GIMNAZJUM W MORAWICY PO SPOTKANIU Z DORADCĄ ZAWODOWYM MOBILNEGO CENTRUM INFRMACJI ZAWODOWEJ W KIELCACH

W dniu 29.01.2018r. doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Kielcach przeprowadziła grupowe spotkanie z młodzieżą gimnazjalną Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy....


MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ NA SPOTKANIU Z RODZICAMI W RADOSZYCACH

W dniu 26.01.2018r. doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziła spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej im. gen. bryg. Antoniego Hedy-Szarego w Radoszycach....


KONFERENCJA „BLIŻEJ FUNDUSZY EUROPEJSKICH” ODBYŁA SIĘ W KIELCACH

W środę 31 stycznia br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich”....


WOJEWÓDZKI KOMENDANT ŚWK OHP WYGŁOSIŁ PRZEMÓWIENIE PODCZAS KONFERENCJI „BLIŻEJ FUNDUSZY EUROPEJSKICH”

31 stycznia br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbyła się Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich”....


BEZPIECZNY WYJAZD ZA GRANICĘ W RAMACH PROGRAMU ERAZMUS +

W jędrzejowskim hufcu po raz kolejny odbyły się zajęcia pedagogiczne dla uczestników wyjeżdżających na praktyki zawodowe w ramach projektu „Poszerzamy Wiedzę i Horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”....


WSPÓLNA INICJATYWA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP I KURATORIUM OŚWIATY AKTYWNIE PROMOWANA NA TERENIE KIELC

Kadra ŚWK OHP w Kielcach aktywnie promuje projekt Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach polegający na utworzeniu Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim....


TRWAJĄ INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM W BUSKU-ZDROJU

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Busku-Zdroju trwają indywidualne konsultacje psychologiczne z uczestniczkami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia YEI”. Łącznie w konsultacjach weźmie udział 5 osób....


AMERYKAŃSKI DZIENNIK POLONIJNY O UROCZYSTYM ROZDANIU CERTYFIKATÓW W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

W czwartek 25 stycznia na łamach amerykańskiego portalu - Dziennik Polonijny pojawił się artykuł o uroczystym rozdaniu certyfikatów, które odbyło się 22 stycznia w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku-Kamiennej....


PRACĄ ODDAŁY HOŁD STYCZNIOWYM POWSTAŃCOM

Bieg Powstańców Styczniowych w Mostkach pod Skarżyskiem, to już tradycyjny sposób na uczczenie pamięci naszych bohaterów narodowych....


KOLĘDOWANIE DLA NIEPODLEGŁEJ W STARACHOWICACH

Komitet Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Starachowicach, którego członkiem jest Pani Agnieszka Kuś – kierownik OSiW OHP, rozpoczął 27 stycznia pięknym widowiskiem obchody roku jubileuszowego....


GRUPOWE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W BUSKU-ZDROJU

W buskim MCK OHP w dniach 22 i 26 stycznia 2018r., dziewięć uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” uczestniczyło w grupowych treningach i warsztatach psychologicznych....


SPOTKANIE Z RODZICAMI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W BRONINIE

26 stycznia 2018 roku doradca zawodowy buskiego MCK uczestniczył w spotkaniu semestralnym z rodzicami uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie....


DORADCA ZAWODOWY Z MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ UDZIELAŁ PORAD GRUPOWYCH W KOSTOMŁOTACH DRUGICH

W dniach 25 i 26 stycznia 2018r. w Zespole Szkół w Kostomłotach Drugich zostały przeprowadzone grupowe poradnictwa zawodowe....


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM WE WŁOSZCZOWIE

25 stycznia br. w Punkcie Pośrednictwa Pracy we Włoszczowie rozpoczął się cykl indywidualnych spotkań z psychologiem....


PUNKT POŚREDNICTWA PRACY WE WŁOSZCZOWIE NA SPOTKANIU Z RODZICAMI

25 stycznia br. w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie odbyło się spotkanie nauczycieli z rodzicami dotyczące wspólnej inicjatywy Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach....


SPOTKANIE DORADCY ZAWODOWEGO Z MCK W KIELCACH Z RODZICAMI

W dniu 25 stycznia br. Anna Kuchta - doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kielcach spotkała się z rodzicami oraz gronem pedagogicznym w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach....


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W PIŃCZOWIE NA SPOTKANIACH Z RODZICAMI

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pińczowie w dniach 24-25.01.2018 roku uczestniczyło w spotkaniach z rodzicami....


„DZIEŃ PAMIĘCI HOLOKAUSTU”

27 stycznia 1945 roku został wyzwolony obóz zagłady Auschwitz....


PROMOCJA WSPÓLNEJ INICJATYWY NABIERA TEMPA

Wspólny projekt Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach związany z utworzeniem Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim rozwija się....


O PUNKTACH DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO NA SPOTKANIU Z RODZICAMI W KIELCACH

Dnia 25 stycznia br. Jakub Zaczkiewicz - rzecznik prasowy ŚWK OHP odbył spotykanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Kielcach....


STARACHOWICKI „KAMELEON” NA ZABAWIE U SENIORÓW

Formacja artystyczna „Kameleon” z OSiW OHP w Starachowicach bawiła seniorów na zabawie karnawałowej....


SPOTKANIE W POWIECIE KAZIMIERSKIM DOTYCZACYM PUNKTÓW DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Renata Kania - pośrednik pracy z Punku Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej 25 stycznia 2018 roku spotkała się z rodzicami i nauczycielami podczas wywiadówki w gimnazjum w Czyżowicach....


DORADCA ZAWODOWY Z MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ NA ZAJĘCIACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BODZENTYNIE

W dniach 17 i 22 stycznia 2018 rok Paulina Gębska - doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziła poradnictwo grupowe z młodzieżą klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie....


„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W STARACHOWICACH - ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM

Dnia 25.01.2018 w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach odbyły się zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych....


INDYWIDUALNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W OSZ OPATÓW

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie 25 stycznia br. zakończyły się indywidualne konsultacje z psychologiem....


DZIĘKUJEMY PANI POSEŁ

Uroczyste spotkanie podsumowujące wyjazd młodzieży z 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej, które odbyło się dnia 22 stycznia br. zaszczyciła swoją obecnością Pani Maria Zuba - Poseł na Sejm RP....


NAUKA I RELAKS W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W STARACHOWICACH

Świetlica środowiskowa w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach stale prowadzi działania edukacyjne, sportowo-rekreacyjne oraz wychowawcze....


AKCJA „GÓRA GROSZA 2017/2018” W OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA W STARACHOWICACH

Po raz drugi uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach zaangażowali się w akcję Góra Grosza....


PRZYGOTOWANIA DO FERII W STARACHOWICACH

Z inicjatywy uczestników z OSiW OHP w Starachowicach wychowawcy zorganizowali wyjazd na lodowisko do Skarżyska-Kamiennej....


MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W KIELCACH NA SPOTKANIU Z RODZICAMI

Dnia 18 stycznia 2018 roku Paulina Gębska - doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej poprowadziła spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej w Krajnie....


NARADA KADRY CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W KIELCACH

W dniu 24 stycznia br. w siedzibie Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Kielcach z siedzibą na Słowiku odbyła się narada pracowników Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach....


ZAJĘCIA W RAMACH PROGRAMU AUTORSKIEGO „MYŚLĘ POZYTYWNIE”

W dniu 22 stycznia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie rozpoczęły się zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu Autorskiego „Myślę Pozytywnie”, realizowanego przez Instytut Myśli Pozytywnej i finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia, którego celem jest wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w obliczu nowych zagrożeń wynikających z postępu cywilizacji....


MEDIA SZEROKO INFORMUJĄ O UROCZYSTYM PODSUMOWANIU ZAGRANICZNYCH PRAKTYK ZAWODOWYCH NASZEJ MŁODZIEŻY

Uroczyste podsumowanie wyjazdu w ramach projektu „Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”, które odbyło się 22 stycznia 2018r. odbiło się szerokim echem w mediach....


OBCHODY 155 ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO W 13-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W JĘDRZEJOWIE

W nocy z 22 na 23 stycznia, 155 lat temu, wybuchło powstanie styczniowe....


MYŚLĘ POZYTYWNIE - REALIZACJA PROGRAMU W STARACHOWICACH

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach 23 stycznia odbyło się drugie spotkanie w ramach realizacji Programu Ogólnopolskiego „Myślę pozytywnie”....


INDYWIDUALNE SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM W KAZIMIERZY WIELKIEJ

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej od 22 stycznia 2018 roku trwają indywidualne zajęcia z psychologiem....


WARSZTATY Z DORADZTWA ZAWODOWEGO I KOMUNIKACJI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DALESZYCACH

23 stycznia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach odbyły się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dla uczniów siódmych klas szkoły podstawowej....


MŁODZIEŻ Z 13-1 HUFCA PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PODSUMOWAŁA POBYT W WIELKIEJ BRYTANII W RAMACH PROJEKTU „POSZERZAMY WIEDZĘ I HORYZONTY - PRAKTYKI ZAWODOWE W WIELKIEJ BRYTANII 2”

22 stycznia 2018 roku odbyło się podsumowanie I wyjazdu w ramach projektu „Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”....


KIELCE - KONFERENCJA SZKOLENIOWA „ZABURZENIA ZACHOWAŃ DZIECI I MŁODZIEŻY”

19 stycznia, kadra wychowawcza kieleckiego hufca uczestniczyła w konferencji pt.: „Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży”....


SPOTKANIE Z RODZICAMI I UCZESTNIKAMI ŚRODOWISKOWEGO HUFCA PRACY JĘDRZEJOWIE WYJEŻDŻAJĄCYMI DO WIELKIEJ BRYTANII

W piątkowe popołudnie 19.01.br w Środowiskowym Hufcu Pracy odbyło się zebranie rodziców i uczestników, których dzieci wyjadą na praktyki zawodowe w ramach projektu „Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”....


DZIEŃ Z DORADCĄ ZAWODOWYM W I LO IM MIKOŁAJA REJA W JĘDRZEJOWIE

18 stycznia 2018 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im Mikołaja Reja odbyły się indywidualne porady doradcy zawodowego z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jędrzejowie dla młodzieży klas maturalnych....


SZKOLENIE O PROBLEMATYCE SAMOOKALECZEŃ W STARACHOWICACH

Pedagog Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach 19 stycznia wzięła udział w szkoleniu na temat: „Problematyka samookaleczeń w kontekście zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”....


RAJD DO LIPIA W HOŁDZIE POWSTAŃCOM STYCZNIOWYM

W dniu 19 stycznia 2018 roku uczestnicy OSiW OHP w Starachowicach wzięli udział w rajdzie „Szlakiem Powstańców Styczniowych” do oddalonej 5 kilometrów od Starachowic miejscowości Lipie....


KOLEJNA FORMA WSPARCIA W PROJEKCIE „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI” W PIŃCZOWIE

Dnia 19 stycznia 2018 roku w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pińczowie rozpoczęła się kolejna forma wsparcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”....


STARACHOWICKI „KAMELEON” U SENIORÓW

Grupa artystyczna „Kameleon” z OSiW OHP w Starachowicach bawiła w dniu 18.01.2018 r. seniorów, zrzeszonych w stowarzyszeniu „Złota Majówka”, działającym przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego....


GIEŁDY PRACY W KIELCACH

18 stycznia 2018r. Młodzieżowe Biuro Pracy w Kielcach zorganizowało dwie giełdy pracy dla pracodawcy poszukującego pracowników inwentaryzacji....


TVP3 KIELCE O PIONIERSKIEJ INICJATYWIE ŚWK OHP I KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH

Dnia 18 stycznia br. ekipa telewizyjna TVP3 Kielce przygotowywała materiał informacyjny o pionierskiej inicjatywie powołania Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, którą realizują Świętokrzyska WK OHP i Kuratorium Oświaty w Kielcach....


PIERWSZA NARADA KADRY KIEROWNICZEJ ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP W 2018 ROKU

W dniu 17 stycznia br., w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach odbyła się narada kadry kierowniczej....


WRAŻLIWE SERCA UCZESTNIKÓW SKARŻYSKIEGO HUFCA PRACY

Uczestnicy skarżyskiego Hufca Pracy, to osoby wrażliwe na potrzeby innych, które chętnie i bezinteresownie włączają się w różnorodne działania charytatywne....


WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY GRAŁA W STARACHOWICACH

W niedzielę 14 stycznia 2018 roku Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach i Młodzieżowe Centrum Kariery uczestniczyli w 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy....


ARTYKUŁ O GRUPIE „KAMELEON” Z OSIW STARACHOWICE W GAZECIE

W poniedziałkowym wydaniu Gazety Starachowickiej ukazał się obszerny artykuł dotyczący grudniowych występów grupy artystycznej „Kameleon” z OSiW OHP w Starachowicach....


ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU AUTORSKIEGO „MYŚLĘ POZYTYWNIE”

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach 15 stycznia rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Autorskiego „Myślę pozytywnie”, realizowanego przez Instytut Myśli Pozytywnej i finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia....


GOŚĆ W SKARŻYSKIM HUFCU PRACY

12 stycznia w skarżyskim Hufcu Pracy gościł pan Robert Dąbrowa w celu nawiązania współpracy z Komendant 13-1 HP w Skarżysku-Kamiennej....


UCZESTNICY JĘDRZEJOWSKIEGO HUFCA GRALI Z ORKIESTRĄ

W Jędrzejowie powołano Powiatowy Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego członkami byli uczestnicy z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy....


POZNAJEMY KULTURĘ KRAJÓW EUROPEJSKICH

12 stycznia 2018 r. w związku z 140 rocznicą urodzin węgierskiego pisarza, dziennikarza i dramaturga Ferenca Molnara w 13-1 Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie przeprowadzono zajęcia ukazujące kulturę zaprzyjaźnionego kraju Węgier....


PLANOWANIE KARIERY STRATEGIĄ NA SUKCES

Dzięki wieloletniej współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 w Staszowie uczniowie III klasy gimnazjum w dniu 12 stycznia 2018 roku byli uczestnikami warsztatów zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Staszowie....


ABSOLWENT ODWIEDZIŁ SKARŻYSKI HUFIEC

12 stycznia skarżyski Hufiec Pracy odwiedził absolwent Piotr Ciura....


BÓG SIĘ NARODZIŁ W POLSKIM BETLEJEM

Czwartkowe popołudnie grupa uczestników skarżyskiego Hufca Pracy wraz z komendantem Marzeną Zajączkowską i wychowawcą Justyną Warwas spędziła w Ośrodku Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, gdzie wystawiane było przedstawienie „Betlejem Polskie” na podstawie sztuki Lucjana Rydla....


WARSZTATY ZAWODOZNAWCZE Z MCK W MNIOWIE

W dniu 11 stycznia 2018 roku, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie - Agnieszka Serek prowadziła warsztaty zawodoznawcze w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich....


WOLONTARIUSZE Z OSIW W WIELKIEJ ORKIESTRZE ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery w Starachowicach po raz piąty uczestniczy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy....


POWOŁANIE PUNKTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I WYZNACZENIE KOORDYNATORÓW W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM<

Realizując politykę oświatową Ministra Edukacji Narodowej w zakresie doradztwa zawodowego Pan Kazimierz Mądzik - Świętokrzyski Kurator Oświaty powołał 24 Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w województwie świętokrzyskim....


„DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ...” - SPOTKANIE SZKOLENIOWE WOLONTARIUSZY WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W JĘDRZEJOWIE

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami....


O UNII EUROPEJSKIEJ W 13-1 ŚRODOWISKOWYM HUFCU PRACY W JĘDRZEJOWIE

Miesiąc styczeń to początek cyklicznych zajęć z wiedzy o Unii Europejskiej odbywających się w 13-3 ŚHP w Jędrzejowie, mających na celu przybliżenie uczestnikom wiadomości w tym zakresie oraz utrwalić już wcześniej zdobytą wiedzę....


GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE ORAZ SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM PRASOWYM ŚWK OHP W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DALESZYCACH

W dniu 11 stycznia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Daleszycach odbyły się zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego dla uczniów piątych klas szkoły podstawowej....


CYKLICZNE ZAJĘCIA SPORTOWE W STARACHOWICACH

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Starachowicach oprócz kształcenia pragnie również zaszczepić w młodzieży nawyk regularnego uprawiania sportu....


O AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY WE WŁOSZCZOWIE

10 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnej nr 2 we Włoszczowie odbyło się spotkanie skierowane do młodzieży klas maturalnych....


ZAKOŃCZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO W STARACHOWICACH

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach zakończył się blok zajęć z zakresu doradztwa zawodowego realizowany w ramach Projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”....


PODZIĘKOWANIA DLA WOLONTARIUSZY Z JĘDRZEJOWSKIEGO HUFCA

Czynne uczestnictwo naszej młodzieży we wszelkich akcjach charytatywnych pozwala wesprzeć osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej....


„ŚLADAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO” PROGRAM OGÓLNOPOLSKI

W 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie zakończono realizację ogólnopolskiego programu autorskiego „Śladami Leona Wyczółkowskiego”....


STARACHOWICKI ORSZAK TRZECH KRÓLI

Aktywna grupa uczestników OSiW OHP w Starachowicach razem z kadrą ośrodka wzięła udział w barwnym orszaku Święta Trzech Króli....


WARSZTATY DORADCZE NA TEMAT AKTYWNYCH METOD POSZUKIWANIA PRACY

5 stycznia 2018 roku Mobilne Centrum Informacji Zawodowej przeprowadziło w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Chmielniku warsztaty z doradztwa zawodowego....


ŻYCZENIA NOWOROCZNE OD ABSOLWENTÓW

W piątek 5 stycznia, Kadrę 13-5 Hufca Pracy w Końskich odwiedziło kliku absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, składając życzenia noworoczne swoim wychowawcom....


KAMELEON ZNÓW BAWIŁ PRZEDSZKOLAKÓW

Formacja „Kameleon” z OSiW OHP w Starachowicach 9 stycznia wystąpiła z jasełkami w Przedszkolu Niepublicznym w Starachowicach....


PANI AGNIESZKA MAKOWSKA-RAMS - GŁÓWNYM KSIĘGOWYM W ŚWK OHP W KIELCACH

Pan Jacek Sabat - Wojewódzki Komendant ŚWK OHP w Kielcach powierzył obowiązki Głównego Księgowego w Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach Pani Agnieszce Makowskiej-Rams....


„A WCZORA Z WIECZORA...”

6 stycznia w Święto Trzech Króli, uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie uczestniczyli w dorocznym koncercie kolęd „A wczoraj z wieczora...”....


PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU „POSZERZAMY WIEDZĘ I HORYZONTY - PRAKTYKI ZAWODOWE W WIELKIEJ BRYTANII 2”

8 stycznia w Środowiskowym Hufcu Pracy w Jędrzejowie rozpoczęły się zajęcia w projekcie realizowanym przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pod nazwą „Poszerzamy wiedzę i horyzonty - praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii 2”....


DUŻE ZAINTERESOWANIE MEDIÓW PLANAMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ WK OHP NA 2018 ROK

W środę 3 stycznia w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach gościli redaktorzy Radia ESKA oraz Meloradia...


PRACA SYLWII NOWAK Z 13-7 HP W PIŃCZOWIE WYRÓŻNIONA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Sylwia Nowak, uczestniczka 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie, zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową, organizowanym przez Krajowe Duszpasterstwo OHP i Komendę Główną OHP....


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „POKAŻ JAK OGARNIASZ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ/KARIERĘ”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie „Pokaż jak ogarniasz swoją przyszłość/karierę”....


  Aktualności 2017 roku

  Aktualności 2016 roku

  Aktualności 2015 roku

  Powrót do aktualności...


Informacje o ŚWK OHP
  Wojewódzka Komenda OHP
  Działalność
  Rekrutacja
  Absolwenci OHP
  Refundacja
  Projekty EFS
  Kursy i szkolenia
  Praca w ŚWK OHP
  Komunikaty
  Komenda Główna OHP
  Rada Programowa
  Wojewódzka Rada Młodzieży
Ministerstwa Rządu RP
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Ministerstwo Rozwoju


  swietokrzyska@ohp.pl