GRUPOWE ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W RAMACH PROJEKTU „OSDZ-YEI” W OSZ OPATÓW

W dniach od 15 do 22 maja 2019 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Opatowie odbywały się Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” współfinansowanego z funduszu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Warsztaty prowadziła pani Monika Kozakiewicz doradca zawodowy z MCK OHP w Sandomierzu. Obejmowały one zagadnienia z zakresu: rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych – CV oraz listu motywacyjnego, autoprezentacji, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, poznania instytucji, instrumentów i usług rynku pracy, a także sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia prowadzone były metodą interaktywną zachęcającą młodzież do aktywnej twórczości, samodzielnego dochodzenia do wiedzy oraz rozszerzania umiejętności pracy zespołowej.

Spotkania przebiegały w bardzo miłej i przyjemnej atmosferze. Młodzież wykazywała duże zainteresowanie przedstawianą tematyką oraz bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich zaproponowanych przez doradcę zawodowego ćwiczeniach.

Fot. Młodzież podczas zajęć grupowych w OSZ Opatów

 

Autor tekstu: Anna Dymanowska

Autor zdjęć: Monika Kozakiewicz, uczestnicy warsztatów