EWALUACJA ZEWNĘTRZNA W ZSP NR 2 WE WŁOSZCZOWIE

W dniu 4 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie odbyła się ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez pracowników Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły w spotkaniu uczestniczył pracownik Punktu Pośrednictwa Pracy OHP we Włoszczowie. Ewaluacja jest elementem systemu nadzoru pedagogicznego i ma na celu gromadzenie informacji na temat pracy szkół i funkcjonowania systemu edukacyjnego.

Przedstawiciele zaproszonych instytucji wypowiadali się na temat współpracy z ww. szkołą. Pośrednik pracy omówił działania realizowane we współpracy z placówką. Spotkanie było doskonała okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami lokalnych instytucji  oraz do zastanowienia się co należy zmienić lub bardziej rozwijać aby młodzież czerpał jak najwięcej korzyści z współpracy Punktu Pośrednictwa Pracy OHP z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie.

Autor tekstu: Wioletta Hupa