EKO PATROL W TERENIE

W 13 – 5 Hufcu Pracy w Końskich uczestnicy OHP od kwietnia bieżącego roku realizują projekt pod nazwą „EKO PATROL” , finansowany w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Fascynacja ekologią i środowiskiem naturalnym okolic Końskich, przyczyniła się do utworzenia grupy nieformalnej pod nazwą EKO DRUŻYNA 2, która podjęła się na rzecz środowiska lokalnego zadań  polegających na  poprawie warunków bytowych i lęgowych ptaków z obszaru Rzeki Czarnej Koneckiej.

I tak po zajęciach warsztatowych z ekologii  w dniach 6-7 sierpnia  br. uczestnicy przystąpili do budowy pierwszych budek lęgowych dla nietoperzy.

Pod opieką wspierających młodych ekologów wiedzą i doświadczeniem coucha i Pana Zbigniewa Fijewskiego – przedstawiciela Mazowiecko – Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego – w zaprzyjaźnionej stolarni przy pomocy różnych narzędzi młodzież montowała budki – odpowiednie mieszkanka dla nietoperzy.

Po skończonej pracy uczestnicy OHP zapakowali  sprzęt i budki do samochodu. Przewieziono je do miejscowości Gatniki i Wincentów oraz Sielpi Wielkiej w rejonie obszaru Rzeki Czarnej Koneckiej. Przy pomocy  drabiny zamontowano je  na odpowiednich drzewach wyszukanych podczas zajęć warsztatowych w plenerze.

Kolejnym wyzwaniem dla uczestników projektu będzie wykonanie gniazd i platform lęgowych  dla orlika krzykliwego, orlika białego i bociana.

Autor tekstu: Paweł Adamczyk

Autor zdjęć Elżbieta Szewczuk