„EKO PATROL 2” NA FINISZU

 

Od kwietnia tego roku uczestnicy 13-5 Hufca Pracy w Końskich  biorą udział w projekcie pod nazwą ,,EKO Patrol 2”. Jest  on  finansowany ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

W ramach zajęć młodzi ekolodzy zbudowali i zamontowali budki lęgowe dla nietoperzy oraz gniazdo dla bociana. Ostatnim etapem projektu było wykonanie gniazd i platform lęgowych dla orlika krzykliwego i orła białego.

Bardzo dużym wyzwaniem dla młodych ekologów było wykonanie w zaprzyjaźnionej stolarni, dokładnie według projektu, tym razem  jednocześnie dwóch gniazd  dla orła i orlika. Wykonano je dzięki wsparciu i olbrzymiej pomocy  ze strony  coucha i doświadczonego przyrodnika-ekologa pana  Zbigniewa Fijewskiego, Wiceprezesa Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego.

Gotowe gniazda lęgowe ze stolarni przewieziono na teren miejscowości  Lipa i Wiosna w rejonie obszaru Rzeki Czarnej Koneckiej. Dzięki wspólnym wysiłkom, zamontowano je na wcześniej wyszukanych podczas zajęć warsztatowych w plenerze drzewach.

Pretekstem do utworzenia grupy pod nazwą „EKO DRUŻYNA 2” było kontynuowanie projektu sprzed siedmiu lat oraz  fascynacja ekologią i środowiskiem naturalnym okolic Końskich. W ramach jej funkcjonowania, młodzi ludzie podjęli się systematycznych działań na rzecz poprawy warunków bytowych i lęgowych ptaków z obszaru Rzeki Czarnej Koneckiej.

Mamy nadzieję, że wykonane przez nas budki, gniazda i platformy lęgowe będą owocnie służyć ssakom i ptakom z naszego projektu – powiedzieli młodzi ekolodzy.

Autor tekstu i zdjęć: Elżbieta Szewczuk