EGZAMIN ZAWODOWY ABSOLWENTÓW Z KOŃSKICH

12 września br. absolwenci klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej z 13-5 Ochotniczego Hufca Pracy w Końskich, przystąpili do egzaminu zawodowego. Młodzież zdawała egzaminy w zawodach: kucharz; cukiernik; elektryk; elektromechanik; elektromechanik pojazdów samochodowych; mechanik pojazdów samochodowych; monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych; monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; murarz-tynkarz; stolarz i fryzjer. W sumie do egzaminu kwalifikacyjnego przystąpiło 38 absolwentów  koneckiego Hufca Pracy.

Egzamin przeprowadziła Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. Całość egzaminu składała się z trzech części: praktycznej, pisemnej i ustnej. Zdanie egzaminu, daje młodzieży uprawnienia czeladnicze i jest krokiem do realizacji ich ścieżki zawodowej.

Cała kadra hufca zadbała o organizację i sprawne przeprowadzenie egzaminu, a młodzież  zdająca wykazała się dużą wiedzą o czym świadczą otrzymane oceny końcowe. Na koniec pani Komendant Monika Jedynak, podziękowała Komisji Egzaminacyjnej, a absolwentom życzyła sukcesów zawodowych i  osobistych.

Autor tekstu: Renata Pasieka-Szczerbińska

Autor zdjęć: Kadra Hufca Pracy