DZIEŃ OTWARTY W MCK PIŃCZÓW W RAMACH AKCJI „LATO Z OHP”

W dniu 08 lipca 2020 roku odbył się Dzień Otwarty w ramach akcji „Lato z OHP” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Pińczowie. Tegoroczny Dzień Otwarty miał dwie formy: stacjonarny i online na fanpagu jednostki.

W tym dniu osoby odwiedzające jednostkę mogły skorzystać z zasobów metodycznych znajdujących się w posiadaniu jednostki np. teczek o zawodach, prasy, filmów edukacyjnych, zapoznać się z ofertą jednostki dotyczącej szkoleń zawodowych, ofert krótkoterminowych. Pracownicy promowali i udzielali informacji o rekrutacji do OHP na nowy rok szkolny szczególnie przybliżając działalność Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pińczowie, pomagali i udzielali wskazówek podczas tworzenia przez osoby dokumentów aplikacyjnych. Rozdano ulotki z danymi teleadresowymi jednostek, ulotki rekrutacyjne Bilet do Kariery oraz Mapa do Kariery.

Działania online na fanpage polegały na promocji naszych usług, przedstawieniu działalności, zachęcaniu do korzystania z zasobów oraz rekrutacji do OHP przedstawiając zalety bycia naszym uczestnikiem i możliwościach jakie daje OHP oraz zawody w jakich kształcimy młodzież.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej jednostki w wakacje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 na ulicy Żwirki i Wigury 40 w Pińczowie, do kontaktu telefonicznego 41 376 60 78, e-mailowego: mck.pinczow@ohp.pl oraz na nasz fanpage na facebooku – Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Pińczowie.

Fot. Konsultacje indywidualne z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym

 

Tekst i zdjęcia: Monika Mrozik, Ewelina Zielińska