DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU – DZIAŁAJMY RAZEM

Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). Ma on na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie z niebezpieczeństwami w sieci.

Od czterech lat w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu włącza się jędrzejowska młodzież. 11 lutego kadra Ośrodka Szkolenia i Wychowania zorganizowała zajęcia pod hasłem „DBI. Działajmy razem”, podczas których omówiono, zaprezentowano i przedstawiono zagrożenia wynikające z bezmyślnego korzystania z Internetu. Do ich realizacji wykorzystano prezentację multimedialną i krótkie filmiki edukacyjne pt. „Owce w sieci” poruszające problematykę zapobiegania negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii.

Zajęcia zorganizowano w formie warsztatowej. Podzieleni na grupy uczestnicy zastanawiali się nad korzyściami i niebezpieczeństwami wynikającymi z posiadania Internetu, szukali sposobów jak z niego bezpiecznie korzystać. Wyniki swojej pracy zaprezentowali w formie plakatów.

Udział w Dniu Bezpiecznego Internetu przypomina, ze zapewnienie bezpiecznego korzystania z Internetu to wspólna troska wszystkich ludzi i każdy z nas może sprawić, że będzie on miejscem bezpiecznym i pozytywnym.

Autor tekstu i zdjęć: Magdalena Suszalska – Świeca