Działania rekrutacyjne do OHP

     Doradca zawodowy – Monika Mrozik i pośrednik pracy – Ewelina Zielińska z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie, prowadziły działania rekrutacyjne w powiecie pińczowskim w gminie Pińczów i gminie Kije.

     Pracownice w kilkudziesięciu miejscowościach gmin Pińczów i Kije m.in. Brzeście, Skowronno Dolne, Skowronno Górne, Kopernia, Szarbków, Podłęże, Hajdaszek, Stawiany, Janów, Czechów, Włoszczowice, Wymysłów, Górki, Kokot, Kliszów, Rębów, Gołuchów,  Gartatowice, Wierzbica, Włochy, Chruścice, Szczypiec, Borków, Umianowice, Borczyn, Kije umieściły plakaty z informacją o rekrutacji do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Pińczowie na tablicach ogłoszeń i lokalnych sklepach.

     Odwiedziły również Urząd Gminy w Kijach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach, Szkołę Podstawową w Kijach, Szkołę Podstawową w Brześciu, Wolną Strefę Podłęże, Bibliotekę w Czechowie, Bibliotekę w Stawianach zostawiając ulotki, plakaty   i informując o korzyściach z uczestnictwa w OHP.

Autor tekstu i zdjęć: Monika Mrozik, Ewelina Zielińska

Fot.1- Fot.14 Podczas działań rekrutacyjnych