DNI OTWARTE W JĘDRZEJOWIE

Dnia 21.05.2019 r. odbył się Dzień Otwarty 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy połączony z Dniem Otwartym Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Jędrzejowie dla młodzieży która w roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie naukę w Szkole Branżowej I Stopnia.

Dni Otwarte to jedna z najlepszych form promocji, dobry czas na zaprezentowanie swoich atutów, a Środowiskowy Hufiec Pracy ma ich niemało, o czym mogła przekonać się przybyła młodzież  z Wodzisławia, Niegosławic, Sędziszowa, Złotnik, Sobkowa, Nawarzyc, oraz ze Szkoły Podstawowej nr 5 z Jędrzejowa.

Szczegółowo informowano o warunkach przyjęcia do Hufca i zasadach jego funkcjonowania, przedstawiono możliwość udziału w różnych  projektach, wycieczkach, wyjazdach, praktykach  zagranicznych. Omówiono możliwość uczestnictwa w europejskich projektach wymiany młodzieży oraz możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub uzyskanie innych cennych na rynku pracy kompetencji społecznych i umiejętności w ramach realizowanych projektów unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Mamy nadzieję iż, barwne stoisko, kolorowe ulotki oraz kompetentna kadra udzielająca wyczerpujących  informacji i zachęcająca do zapoznania z ofertą ułatwiła wielu młodym ludziom  wybór przyszłej edukacji.

Autor tekstu:  Iwona Chojnacka

Autor zdjęć: Jan Habel