DAMY PRACĘ!

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Kielcach prowadzi nabór na atrakcyjne miejsca pracy do Świętokrzyskiego Centrum Logistyki i Dystrybucji Alma & Alpinex S.A. w Piekoszowie.