BENEFICJENCI PROJEKTU „OSDZ-YEI” UCZYLI SIĘ PROFESJONALNIE SZUKAĆ PRACY

W dniu 15 maja w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jędrzejowie  zakończyły  się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy realizowane w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Warsztaty obejmowały  zagadnienia z zakresu: rynku pracy oraz  metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Młodzież  przygotowała swoje  dokumenty  aplikacyjne – CV oraz list motywacyjny. Doradca zawodowy zaprezentował uczestnikom tajniki autoprezentacji w celu  przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Kolejne zajęcia poświęcone były poznaniu instytucji, instrumentów i usług rynku pracy a także sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Zajęcia prowadzone były metodą interaktywną zachęcającą młodzież do aktywnej twórczości, samodzielnego dochodzenia do wniosków oraz rozszerzania umiejętności pracy zespołowej.

Młodzież wykazywała duże zainteresowanie przedstawianą tematyką oraz bardzo chętnie uczestniczyła we wszystkich zaproponowanych przez doradcę zawodowego ćwiczeniach.

Dziesięcioro uczestników będzie brało udział w kursach zawodowych pt. „Kucharz, kelner z elementami carvingu, cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych” i „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali ”. Kolejnym etapem projektu  będą trzymiesięczne staże zawodowe w wyuczonych zawodach.

Projekt jest współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Fot. Uczestnicy projektu podczas zajęć z doradcą zawodowym.

 

Autor tekstu: Bożena Leksa

Autor zdjęć: uczestnik projektu