ANALIZUJEMY WŁASNE PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

          W ramach projektu POVERVET-2020-1-PL01-KA102-080417 ,,Praktyki zagraniczne skrzydłami w wejściu na rynek’’ tuż przed wyjazdem do Włoch,  18 osobowa grupa uczestników 13-2 Ośrodka Szkolenia   i Wychowania z Jędrzejowa uczestniczyła w zajęciach z doradcą zawodowym panią Wiolettą Hupa. Zajęcia obejmowały takie zagadnienia, jak: zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje młodzieży. Szeroko poruszono również temat włoskiego rynku pracy.  Młodzież wykazała duże zainteresowanie przedstawianą tematyką, aktywnie uczestniczyła we wszystkich ćwiczeniach proponowanych przez doradcę zawodowego. Jak mówią sami uczestnicy ,,Dzięki udziałowi w projekcie, mamy możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych poza rynkiem lokalnym i poza granicami kraju.” Uczestnik Karol ma nadzieję, że ,,nabyte doświadczenia i nowe umiejętności zawodowe wpłyną korzystnie na zwiększenie swojej pewności siebie i innych uczestników, a w rezultacie pozwolą na swobodne poruszanie się na  naszym i europejskim rynku pracy.” Ewelina liczy,  że „zagraniczne praktyki umożliwią jej zapoznanie się z europejskimi standardami pracy oraz nowymi osiągnięciami technologicznymi”  a Agnieszka, która po skończeniu szkoły branżowej planuje wyjechać do Belgii widzi w nim szansę sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych na zagranicznym rynku pracy.

Fot. 1-3.Uczestnicy w trakcie zajęć z doradcą zawodowym.

Autor tekstu – Iwona Chojnacka

Autor zdjęć –  Magdalena Suszalska – Świeca