AMBASADOR 13-3 OSIW W PIŃCZOWIE

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pińczowie ma zaszczyt przedstawić swoich Ambasadorów. Zostali wybrani na to ważne stanowisko, ponieważ uważamy ich za dobry wzór dla reszty uczestników oraz darzymy ich zaufaniem.

Jakub Baran uczeń klasy III Szkoły Branżowej jak i Ilona Piwońska uczennica klasy II Szkoły Branżowej wyróżniają się dużym zaangażowaniem w konkursach plastycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim, udzielają się na rzecz inrternatu. Uczestniczą w licznych inicjatywach prospołecznych.

Podczas każdego przedsięwzięcia w Ośrodku możemy liczyć na aktywną postawę naszych Ambasadorów OHP. Posiadają prawie 100% frekwencje na zajęciach w szkole oraz na praktycznej nauce zawodu. Jakub jak i Ilona są osobami koleżeńskimi, pomocnymi a także odpowiedzialnymi. Jesteśmy pewni, że nasi Ambasadorzy będą godnie reprezentowali OHP i przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku naszej instytucji.

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Maksym