„AKCJA LATO Z OHP” W BUSKU – ZDROJU

„Akcja Lato z OHP” i wakacje są bardzo dobrym czasem na spotkania indywidualne z młodymi ludźmi, którzy mają teraz więcej czasu na myślenie o swojej edukacyjnej i zawodowej przyszłości. Wychodząc naprzeciw takiej okazji i zainteresowaniu młodzieży buskiego MCK tworzeniem indywidualnych profili zawodowych, doradca zawodowy stosuje szereg metod i narzędzi, które wspomagają osoby poszukujące pracy w osiągnięciu ich celu.

Jednym z tych narzędzi jest IPD, czyli Indywidualny Plan Działania.  Najprościej rzecz ujmując IPD to zbiór informacji o danej osobie, o jej talentach, zasobach, mocnych i słabych stronach, predyspozycjach i uzdolnieniach, na podstawie których jest ona w stanie, przy wsparciu doradczym, zaplanować długofalowe własne działanie, które służy samodzielnemu zawodowemu rozwojowi.

Zapraszamy każdego, kto chciałby stworzyć swój profesjonalny plan działania do buskiego MCK OHP na ul. Kościuszki 60, lokal nr 204, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.45. Telefon: 41 370 82 84.

Fot. Indywidualne spotkania z doradcą

 

Tekst: Elżbieta Ścióg

Zdjęcia: Edyta Stefaniak