„AKCJA LATO” WE WŁOSZCZOWIE

Włoszczowska Biblioteka Publiczna w dniu 09 sierpnia była miejscem w którym Młodzieżowe Centrum Kariery OHP we Włoszczowie zorganizowało stoisko w ramach „Akcji Lato”. Inicjatywa  spotkała się z zainteresowaniem osób odwiedzających bibliotekę. Dzięki rozdanym broszurom młodzież miała możliwość uzyskania informacji na temat usług  świadczonych przez jednostki Ochotniczych Hufców Pracy, a  osoby zainteresowane  podjęciem pracy zapoznali się z ofertami pracy .

Podczas akcji zachęcano do odwiedzenia Młodzieżowego Centrum Kariery OHP we Włoszczowie i  korzystania z pośrednictwa pracy oraz doradztwa zawodowego. Wizyta w bibliotece stała się także okazją do przekazania materiałów  dotyczących rekrutacji do jednostek  opiekuńczo-wychowawczych ŚWK OHP w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach współpracy MCK i  Biblioteki we Włoszczowie zaplanowane kolejne spotkania promujące działalność ŚWK OHP w Kielcach.

Fot. „Akcja Lato”

 

Autorzy tekstu i zdjęć: Wioletta Hupa, Szymon Szarek