8 ROCZNICA NADANIA PATRONATU JANA PAWŁA II OCHOTNICZYM HUFCOM PRACY

08 października br. delegacja Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach wzięła udział w uroczystości obchodów 8 rocznicy nadania Ochotniczym Hufcom Pracy  Honorowego Patronatu Jana Pawła II  oraz Inauguracji Roku Szkoleniowego 2019/2020 uczestników województwa małopolskiego, które odbyły się w Centrum Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Delegacji  przewodniczył Wojewódzki Komendant OHP Pan Jacek Sabat, w skład której weszli: Wojewódzki Duszpasterz ks. Dariusz Jarliński, Kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie Pani Bożena Kucybała, Komendant Hufca Pracy w Kielcach Pan Jacek Klamka wraz z wychowawczynią Panią Moniką Wawrzeńczyk, starszy wychowawca Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach Pan Maciej  Górski oraz starszy wychowawca Hufca Pracy w Skarżysku- Kamiennej Pan Ireneusz Kasprzyk. Nie zabrakło również uczestników z jednostek organizacyjnych województwa świętokrzyskiego, wśród których najliczniejszą grupę stanowiła młodzież z jędrzejowskiego Ośrodka. Gospodarzem uroczystości był Komendant  Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Pan Krzysztof Świerczek. Wśród przybyłych gości byli członkowie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, przedstawiciele samorządów lokalnych i instytucji samorządowych, dyrektorowie szkół, pracodawcy, jak również przedstawiciele jednostek organizacyjnych OHP, Komendy Głównej OHP – Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Pani Monika Mizerska-Froń,,  Doradca Komendanta Głównego OHP Pani Renata Wicha, Wojewódzkich Komend OHP oraz CKiW OHP, uczestnicy z jednostek organizacyjnych  Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, którzy złożyli uroczyste ślubowanie z okazji Inauguracji Roku Szkoleniowego.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą  celebrowaną przez Krajowego Duszpasterza OHP  ks.  Prałata  Jarosława Srokę. W swoim przemówieniu do zebranych  odniósł się do  życiorysu św. Jana Pawła II, przypomniał, że Papież  wywodził się z junackich hufców pracy, których kontynuacją są obecne Ochotnicze Hufce Pracy i do nauki Papieża ,aby być dobrym. Uważał, że najważniejsze w człowieku winno być dobro i czynić dobro poprzez swą pracę, naukę i czyny. Na zakończenie Mszy Św. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Małopolskiej Komendy Pani Bożena Rążewska odczytała akt zawierzenia Janowi Pawłowi II Ochotniczych Hufców Pracy. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik Patrona i poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów. W imieniu zaproszonych Wojewódzkich Komendantów OHP kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II złożył Wojewódzki Komendant ŚWK OHP Pan Jacek Sabat.

Po zakończonych uroczystościach uczestnicy zwiedzili Sanktuarium a następnie udali się na posiłek i w drogę powrotną do swoim miejsc zamieszkania. Na pamiątkę uczestniczenia we Mszy Św. i pobycie w Centrum  Jana Pawła II świętokrzyska młodzież otrzymała na płycie CD film pt. „UFAM TOBIE”.

 Autor tekstu i zdjęć: Bożena Kucybała