PRACA ZA GRANICĄ

Sieć EURES (EURopean Employment Services) czyli Europejskie Służby Zatrudnienia, tworzą publiczne służby zatrudnienia państw członkowskich UE i EFTA oraz inne uprawnione organizacje na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, działające w obszarze zatrudnienia.

 

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

 

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

 

Usługi sieci EURES dla bezrobotnych i poszukujących pracy są bezpłatne.

Usługi wsparcia w ramach sieci EURES mogą świadczyć jedynie podmioty do tego uprawnione czyli publiczne służby zatrudnienia (urzędy pracy) oraz wyznaczone (akredytowane) w danym państwie członkowskim UE lub EFTA organizacje spełniające odpowiednie kryteria.

 

Dla poszukujących pracy

Dostęp do informacji:

 • informacje, o rynkach pracy oraz warunkach życia i pracy w krajach UE i EFTA, w tym w regionach przygranicznych,
 • informacje o zasadach funkcjonowania staży i praktyk zawodowych w UE i EFTA,
 • informacje o wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy i innych,
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności zawodowej, które pomagają pracownikom znaleźć pracę w innych krajach UE i EFTA z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego np.: Twoja pierwsza praca z EURES (program dla młodzieży).

Praca w UE i EFTA:

 • dostęp do sprawdzonych, zagranicznych ofert pracy,
 • możliwość zamieszczenia CV w unijnej bazie na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, do której dostęp ma tysiące zarejestrowanych pracodawców z UE i EFTA,
 • rekrutacje do pracy za granicą w wybranych zawodach, przy wsparciu doradców EURES,
 • pomoc w przygotowaniu CV.

 

 

Dla pracodawców:

Dostęp do informacji

 • informacje o możliwościach rekrutacji pracowników z innych państw EOG lub EFTA, wymogach związanych z zatrudnieniem z EOG lub EFTA, procedur administracyjnych przed i po zatrudnieniu,
 • informacje o dostępnych kursach, szkoleniach i usługach wspierających integrację zatrudnionych z EOG lub EFTA,
 • informacje o wydarzeniach, organizowanych przez sieć EURES w kraju i za granicą, jak np. międzynarodowe targi pracy, Europejskie Dni Pracy i inne wydarzenia rekrutacyjne,
 • informacje o ukierunkowanych programach mobilności w zatrudnieniu – specjalnych inicjatywach EURES, które pomagają pracodawcom znaleźć pracowników w innych państwach EOG lub EFTA z wykorzystaniem unijnego wsparcia finansowego.

Dostęp do kandydatów z innych państw

 • możliwość zamieszczenia oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES, dostępnym dla wszystkich obywateli EOG lub EFTA,
 • dostęp do bazy CV kandydatów na portalu EURES (po zarejestrowaniu się na tym portalu),
 • pomoc przy przygotowaniu treści oferty pracy w języku obcym zgodnie z obowiązującymi w EURES standardami,
 • wstępna selekcja kandydatów z EOG lub EFTA,
 • w miarę możliwości pomoc w przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych za granicą,
 • możliwość udziału w wydarzeniach organizowanych przez sieć EURES w Europie np.: międzynarodowych targach pracy, Europejskich Dniach Pracy, co zwiększa szanse na znalezienie pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach.

Informacje dotyczące sieci Eures oraz ofert pracy zamieszczone są na stronach internetowych:

 • eures.europa.eu – publikowane są tutaj wszystkie oferty pracy ogłaszane przez partnerów EURES państw członkowskich. Oferty na portalu EURES publikowane są w językach narodowych przy czym część każdej oferty jest tłumaczona na wszystkie języki narodowe państw członkowskich, w tym na język polski. Sprawdź tutaj
 • ohp.pl – na stronie znajdują się oferty pracy zarówno w Polsce jak i w rajach UE i EFTA Sprawdź tutaj
 • praca.gov.pl – na stronie zamieszczone są informacje nt. warunków życia i pracy w każdym państwie członkowskim Sprawdź tutaj

 

Możesz nas też znaleźć w mediach społecznościowych:

 

Chcesz poznać więcej informacji? Skontaktuj się z nami:

Asystent EURES ŚWK OHP:
Nina Kaleta
ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

tel. 41 200 17 58

n.kaleta@ohp.pl

 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (CEiPM) w Kielcach

 1. Klembowskiego 3

25-829 Kielce-Słowik

41 344 75 97

ceipm.kielce@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Busku-Zdroju
Doradca zawodowy: Elżbieta Ścióg

Pośrednik pracy: Edyta Stefaniak
ul. Kościuszki 60
28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370 82 84
mck.busko@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Jędrzejowie
Doradca zawodowy:  Dariusz Chudzik

Pośrednik pracy: Nina Równicka
ul. Przemysłowa 9d
28-300 Jędrzejów
tel. 41 386 13 59
mck.jedrzejow@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Kielcach
Doradca zawodowy: Anna Kuchta

Pośrednik pracy: Szymon Szarek
ul. Kościuszki 11
25-310 Kielce
parter budynku pok. od 1 do 3
tel. 41 342 67 57
mck.kielce@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ostrowcu Świętokrzyskim
Doradca zawodowy: Lidia Żak

Pośrednik pracy: Anna Piątkowska
ul. Sandomierska 26a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. 41 265 13 30
mck.ostrowiec@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Starachowicach
Doradca zawodowy: Katarzyna Misiowiec
ul. Hutnicza 10
27-200 Starachowice
tel. 41 274 10 22
mck.starachowice@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery we Włoszczowie
Doradca zawodowy: Wioletta Hupa
ul. Młynarska 56
29-100 Włoszczowa
tel. 41 394 22 95
mck.wloszczowa@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Końskich
Pośrednik pracy: Krystyna Łubowska
ul. Mieszka I 1
26-200 Końskie
tel. 41 252 40 81
mck.konskie@ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery w Skarżysku – Kamiennej
Doradca zawodowy: Siuda Agnieszka
ul. Rejowska 99/105
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 41 252 52 82
mck.skarzysko@ohp.pl