30. Finał Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata

                  Finał Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata  tym roku odbywała się ona pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi”. W akcję ,  kolejny  raz  włączyli się uczestnicy OSiW w Jędrzejowie.

             Celem inicjatywy było zaangażowanie młodych ludzi w dbanie o środowisko naturalne poprzez sprzątanie terenów publicznych i edukację ekologiczną. Akcja miała na celu pokazanie uczestnikom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska  nie jest tylko coroczna zbiórka   śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu , segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie młodzież z radością posprzątała pobliską okolicę, a efekty pracy były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczestnikom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko i czystość najbliższego  otoczenia oraz, że warto wspólnymi siłami dbać  o piękno naszej małej Ojczyzny. W dniach 15-17 września 2023r. przypadał 30.

 

FOT.1-5 .Uczestnicy w trakcie ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata.

Autor tekstu i zdjęć- Iwona Chojnacka