13-7 Hufiec Pracy

13-7 Hufiec Pracy

Z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem (40 miejsc)

Komendant Hufca – Pan Fryderyk Wywiał

ul. Spółdzielcza 4
Internat ZSZ im. Staszica
28-400 Pińczów
tel.: (41) 357 61 93
e-mail: hufiec.pinczow@ohp.pl

Formy kształcenia: Szkoła Branżowa I Stopnia i Szkoła Podstawowa z klasami przysposabiającymi do pracy.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszej jednostki.

Praktyczna nauka zawodu w zawodach:

 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • elektryk,
 • sprzedawca,
 • stolarz,
 • murarz-tynkarz.

W 13-7 HP Pińczów, zajęcia pozaszkolne prowadzone są w kółkach:

 • historycznym,
 • plastycznym,
 • sportowym,
 • sekcji remontowej.

Możliwość udziału w projektach współfinansowanych z EFS