13-7 Hufiec Pracy

13-7 Hufiec Pracy
Komendant Hufca – Pan Fryderyk Wywiał

ul. Spółdzielcza 4
Internat ZSZ im. Staszica
28-400 Pińczów
tel.: (41) 357 61 93
e-mail: hufiec.pinczow@ohp.pl

Formy kształcenia: Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy.

Zainteresowanych podjęciem kształcenia ogólnego i zawodowego zapraszamy do naszych jednostek.

Praktyczna nauka zawodu w zawodach:

 • kucharz,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • operator obrabiarek skrawających.

W 13-7 HP Pińczów, zajęcia pozaszkolne prowadzone są w kółkach:

 • historycznym,
 • plastycznym,
 • sportowym,
 • informatycznym,
 • sekcji remontowej.