13-2 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA W JĘDRZEJOWIE – SPOTKANIE RADY MŁODZIEŻY

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jędrzejowie odbyło się spotkanie Rady Młodzieży i lidera Klubu Aktywnych z opiekunem.

Na zebraniu podsumowano działalność Rady w pierwszym semestrze m.in.: zaangażowanie uczestników  w przedsięwzięcia  charytatywne i akcję Ferie z OHP. Przedstawiono  propozycje do planu rocznego imprez, które odbędą się w nadchodzących miesiącach m.in.: Walentynki, Ostatki Hufcowe, challenge „Moje wyzwanie dla  św. Jana Pawła II”.  Zgodnie z zadaniami Rady Młodzieżowej, do których należy także  promowanie aktywnej integracji w społeczności lokalnej, w tym integracji międzypokoleniowej zaplanowano działania wspólne z Klubem Seniora „Nadzieja” w Jędrzejowie.

Spotkanie Rady Młodzieży było okazją do zgłoszenia własnych spostrzeżeń i pomysłów, które przyczynią się do uatrakcyjnienia pobytu w Jędrzejowskim Ośrodku.

Fot. Młodzież podczas spotkania

 

Autor tekstu: Magdalena Suszalska-Świeca

Autor zdjęć: Jan Habel